Etäkäytettävyystestaus videosuoratoiston avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäki, Petteri
dc.contributor.author Rinne, Pauli
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:15:14Z
dc.date.available 2012-07-02T08:15:14Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3686
dc.description.abstract Käytettävyystestien etähavainnointi lisäisi käytettävyystestausprosessin joustavuutta ja vähentäisi testipaikalle matkustamiseen liittyviä kuluja. Tässä diplomityössä arvioidaan kuinka suoratoistovideo Internetin välityksellä sopii käytettävyystestausprosessiin, minkälaisia ratkaisuja tähän on tarjolla ja kuinka nämä ratkaisut suoriutuvat. Käytettävyystestausprosessi on osa tuotekehitystä ja ihmiskeskeistä suunnitteluprosessia. Aluksi etähavainnointityökalulle määritettiin vaatimukset. Neljä eri ratkaisua arvioitiin ominaispiirteidensä ja ominaisuuksiensa kautta, sekä testattiin aidossa käytettävyystestiympäristössä. Etähavainnointityökalun tulee taata luotettava, turvallinen ja katkeamaton suora videoyhteys ja toisto. Toisin kuten viihteessä, työkalun ei tarvitse tarjota korkealuokkaista mediakokemusta. Työkalun tulisi myös tukea vähintään tavanomaisimpia käytettävyystestilaitekokoonpanoja. Työkalulle ei ole ylivoimaisesti parasta yleisluontoista ratkaisua, mutta erilaisille tarpeille ja tilanteille on tarjolla varteenotettavia kandidaatteja. fi
dc.description.abstract Being able to observe usability tests remotely would increase the flexibility of the usability testing process and decrease the expenses of traveling to the test site. This thesis assesses how streaming video over the Internet would fit the usability testing process, what kinds of solutions are available and how they perform. The usability testing process is a part of product development and the human-centered design process. In the beginning, the criteria for a remote observation tool for usability testing were defined. Four different solutions were evaluated by their characteristics and features which were also tested in a real usability test environment. The remote observation tool must guarantee reliable, secure and uninterrupted live video transmission and playback. Unlike in entertainment, the tool is not required to offer a high quality media experience. The tool should also support at least the basic usability testing setups. There is no ultimate generic choice for the tool but there are suitable candidates for different needs and situations. en
dc.format.extent [7] + 80
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Etäkäytettävyystestaus videosuoratoiston avulla fi
dc.title Remote Usability Testing with Live Video Streaming en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword testing en
dc.subject.keyword observation en
dc.subject.keyword streaming en
dc.subject.keyword video en
dc.subject.keyword live en
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword testaus fi
dc.subject.keyword havainnointi fi
dc.subject.keyword suoratoisto fi
dc.subject.keyword video fi
dc.subject.keyword suora fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022652
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Tietoverkkotekniikka fi
dc.programme.mcode S-38
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Kilkki, Kalevi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse