Kudoksia simuloivien parametrien validointi keholla kannettavien laitteiden altistusstandardeille

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Keshvari, Jafar
dc.contributor.author Kangas, Ilmari
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:14:38Z
dc.date.available 2012-07-02T08:14:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3684
dc.description.abstract Kansainvälisen standardisointiyksikön IEC:n komitean TC 106 projektiryhmä 62209 valmistelee parhaillaan standardia 62209-Part 2: "Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)". Tyypillisesti langattoman viestintälaitteen ominaisabsorptionopeusmittauksessa käytetään kudoksia simuloivalla nesteellä täytettyä litteää fantomia edustamaan ihmiskehoa. Tämä työ otti osaa standardin 62209-Part 2:sen valmisteluun selvittämällä IEC:n ja FCC:n ehdottamien ihmiskudoksia simuloivien nesteiden kelpoisuutta altistustilanteissa, joissa säteilylähde sijaitsee lähellä kehoa. Työn tarkoituksena oli verrata keskenään SAR:a, absorboituneen tehon määrää, anatomisesti todenmukaisessa ihmisfantomissa ja kudoksia simuloivalla nesteellä täytetyssä litteässä fantomissa. Litteän fantomin oletetaan lievästi yliarvioivan SAR:a, jotta aliarviointeja ei varmasti tapahtuisi. Tutkimus suoritettiin aika-alueen differenssimenetelmään (FDTD) pohjautuvalla simulointiohjelmistolla SEMCAD X. Ihmisfantomia säteilytettiin keholla kannettavien laitteiden tyypillisiltä olinpaikoilta useilta etäisyyksiltä ja taajuuksilta. Joissakin simuloiduissa altistustilanteissa havaittiin litteässä fantomissa mitatun SAR:n aliarvioivan todellisessa ihmiskehossa odotettua arvoa. Näin ollen työn lopputulos antaa viitteitä IEC:n ja FCC:n ehdottamien nesteparametrien ihmiskehon dieletristen parametrien edustuksen kyseenalaistamiseen. Lopullisten johtopäätösten tekemiseksi tulisi kuitenkin suorittaa jatkotutkimuksia erilaisilla ihmisfantomeilla. fi
dc.description.abstract A project team PT 62209 of the TC 106 committee of the international standardization unit IEC is developing a new standard 62209-Part 2: "Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)". In a typical SAR measurement procedure for wireless communications devices a flat phantom filled with tissue simulant liquid is used to represent a human body. This study took part in the development of the standard 62209-Part 2 by assessing the validity of the tissue simulant liquids proposed by IEC and FCC in exposure situations where the radiation source is located close to the body. The aim of this work was to compare SAR, the amount of absorbed radiation, in an anatomically realistic human phantom and a flat phantom filled with the tissue simulant liquids. A flat phantom is expected to produce a slightly higher SAR in order to cover the worst case exposure scenarios. The study was conducted using the finite-difference time-domain method (FDTD) based simulation software package SEMCAD X. The human phantom was irradiated at several locations where body worn devices are typically expected to be held using different distances and frequencies. In some simulated exposure scenarios it turned out that SAR measured in the flat phantom underestimated that to be expected in an actual human body. Therefore, the results of this study indicate that the proposed tissue simulant liquids might be inadequately suited for representing the dielectric parameters of the human body. However, further studies including a variety of human models should be conducted before drawing any final conclusion. en
dc.format.extent [8] + 66
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Kudoksia simuloivien parametrien validointi keholla kannettavien laitteiden altistusstandardeille fi
dc.title Validation of tissue simulant parameters for compliance standards of body worn devices en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Radiotieteen ja -tekniikan laitos fi
dc.subject.keyword specific absorption rate en
dc.subject.keyword phantom en
dc.subject.keyword dipole antenna en
dc.subject.keyword ominaisabsorptionopeus fi
dc.subject.keyword fantomi fi
dc.subject.keyword dipoliantenni fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022650
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Sähkömagnetiikka fi
dc.programme.mcode S-96
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Nikoskinen, Keijo
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account