Äänekkyys Yleisradion televisiotoiminnassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Laiho, Jorma
dc.contributor.author Kaleva, Timo
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:14:22Z
dc.date.available 2012-07-02T08:14:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3683
dc.description.abstract Ohjelmien välisistä äänekkyystasovaihteluista on tullut merkittävä ongelma televisiotoiminnassa. Yhtenä syynä tähän on signaalin huipputasoihin perustuva mittarointi, joka tulisi olla ainoastaan estämässä yliohjautumista ja säröytymistä. Huipputasonormalisointi on tehnyt mahdolliseksi myös äänekkyyskilpailun, jossa kaupalliset televisiotoimijat kompressoivat materiaalinsa äärimmäisyyksiin. Tämä on johtanut äänen laadulliseen heikkenemiseen ja dynamiikan kaventumiseen. Toinen syy on nykyiset tuotanto- ja jakeluprosessit, jotka on automatisoitu mahdollisimman pitkälle. Tästä syystä korvakuuloinen havainnointi on jäänyt harvinaiseksi ja näin ohjelmien välille on saattanut muodostua äänekkyystasoeroja. Ratkaisuksi audioalan ammattilaiset ympäri maailmaa kehittivät uuden mittarointitekniikan, joka mallintaa karkeasti ihmisen äänekkyysaistimusta. Mittari mahdollistaa helpon tavan yhtenäistää ohjelmien äänekkyystasot. Samalla huipputasonormalisoinnin väärinkäyttö tulee olemaan mahdotonta. Tässä diplomityössä perehdytään äänekkyysnormalisointiin sekä mitataan ja analysoidaan Yleisradion televisio-ohjelmien äänekkyystasovaihteluja. Tulokset osoittavat ehdotonta uusien äänekkyysnormalisointitapojen tarvetta. Tässä työssä annetaan myös käytännön ratkaisukeinoja, miten eri järjestelmissä uudet menetelmät voitaisiin ottaa käyttöön. Kantaa otetaan niin teknisiin kuin taloudellisiin seikkoihin. fi
dc.description.abstract The overall inconsistency of programme loudness has become a notable problem in broadcasting. One reason for this is the signal peak value based monitoring, which should only be used for preventing overload and distortion. The peak normalization has also made possible the loudness war, where commercial broadcasters are compressing their material to the extreme, leading to loss of sound quality and dynamics. Another reason is that current production and distribution processes have been automated as far as possible. That is why mixing by ear has become rare and programme loudness inconsistent. As a solution, experts on audio around the world developed a new metering technique, which roughly models the human loudness perception. With the new meter it is easy to achieve uniform programme loudness level and the abuse of peak normalisation will become impossible. In this thesis the concept of loudness normalisation has been acquainted and the TV programme loudness variations of YLE has been measured and analysed. The results show a definite need for adoption of the new loudness normalisation habits. In this thesis the practical solution proposals has also been given, which include how the new methods could be implemented in different parts of the broadcast system. Technical and also financial matters have being covered. en
dc.format.extent [13] + 73
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Äänekkyys Yleisradion televisiotoiminnassa fi
dc.title Loudness in the broadcasting of YLE en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword YLE en
dc.subject.keyword broadcasting en
dc.subject.keyword loudness en
dc.subject.keyword ITU-R BS.1770 en
dc.subject.keyword EBU R 128 en
dc.subject.keyword proposed solutions en
dc.subject.keyword Yleisradio fi
dc.subject.keyword televisiotoiminta fi
dc.subject.keyword äänekkyys fi
dc.subject.keyword ITU-R BS.1770 fi
dc.subject.keyword EBU R 128 fi
dc.subject.keyword ratkaisukeinot fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022649
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Alku, Paavo
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse