Learning Centre

Valmistettavuuden suunnittelu mukautuvassa elektroniikkatuotannossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rahtu, Antti
dc.contributor.author Vaittinen, Mikko
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:09:43Z
dc.date.available 2012-07-02T08:09:43Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3669
dc.description.abstract Länsimaisissa teolliset yritykset erityisesti elektroniikan valmistuksen alalla ovat jatkuvan tiukan kilpailun kohteena. Tämän seurauksena yritysten on länsimaissa kiinnitettävä erityistä huomiota tuotantonsa tehokkuuteen. Näiden yritysten on mahdotonta kilpailla halpatuotantomaita vastaan, mikäli niiden tuottavuus on samalla tasolla halpatuotantomaiden kanssa. Japanilaiset valmistajat osoittivat lean-ajattelun avulla saavutettavat edut ja siksi länsimaiset valmistajat ovat myös ryhtyneet soveltamaan näitä periaatteita. Valmistettavuuden suunnittelu on ollut toinen seikka, jolla tuotantoa on tehostettu ja sen kustannuksia pystytty pienentämään. Tässä työssä tarkastellaan lean-ajattelun ja valmistettavuuden yhdistämistä tuotteen tuotekehitysvaiheessa elektroniikkateollisuudessa. Lean-ajattelun osalta keskitytään erityisesti tuotantosolujen toimintaan. Lisäksi tässä työssä on esitetty, miten esimerkkiyrityksen yhden tuotteen loppukokoonpanoon on tehty lean-muutos. Tämän esimerkkitapauksen avulla tunnistettiin ne keskeiset seikat tuotteen valmistettavuudessa, jotka tulee ottaa huomioon, jotta tuote voidaan valmistaa leantuotantomenetelmillä mahdollisimman tehokkaasti. fi
dc.description.abstract Western companies especially in the field of electronics manufacturing are facing strong competition. Consequently, companies must pay special attention to the efficiency of their production. They cannot compete against companies in countries with significantly lower labor costs, even if their productivity is at the same level. Japanese manufacturing companies have shown the benefits that can be achieved by implementing lean thinking in manufacturing. As result, also western companies have started to adopt the lean principles in their own production. In search of efficiency, improvements, and cost reductions, companies have also started to implement the design for manufacturing principles. This thesis examines how to combine design for manufacturing and lean principles in a product development project in the electronics industry. Lean thinking is primarily discussed with reference to lean production cells. In addition, this study describes how a lean transformation is done to the final assembly line of an electronic device. The analysis of this example product provides the basis for determining the critical factors in design for manufacturability that affect our ability to manufacture the product according to the principles of lean thinking en
dc.format.extent [7] + 78
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Valmistettavuuden suunnittelu mukautuvassa elektroniikkatuotannossa fi
dc.title Design for manufacturing in flexible electronics production en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Elektroniikan laitos fi
dc.subject.keyword lean production en
dc.subject.keyword design for manufacturing en
dc.subject.keyword U-cell en
dc.subject.keyword flow en
dc.subject.keyword design for assembly en
dc.subject.keyword Lean fi
dc.subject.keyword valmistettavuus fi
dc.subject.keyword U-solu fi
dc.subject.keyword virtaus fi
dc.subject.keyword imu fi
dc.subject.keyword kokoonpantavuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022635
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Elektroniikan valmistustekniikka fi
dc.programme.mcode S-113
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Paulasto-Kröckel, Mervi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_05996
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 41651
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse