Learning Centre

Puhemuotoisten konekäännösten automatisoitu testaus tietoliikenneverkoissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Jungner, Peter
dc.contributor.author Tirronen, Silja
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:08:35Z
dc.date.available 2012-07-02T08:08:35Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3665
dc.description.abstract Globalisoituvassa maailmassa kyky kommunikoida kielimuurien yli käy yhä tärkeämmäksi. Kielten opiskelu on työlästä ja siksi halutaan kehittää automaattisia konekäännösjärjestelmiä. Ericsson on kehittänyt prototyypin nimeltä Real-Time Interpretation System (RTIS), joka toimii mobiiliverkossa ja kääntää matkailuun liittyviä fraaseja puhemuodossa kahden kielen välillä. Nykyisten konekäännösjärjestelmien suorituskyky on suhteellisen huono ja siksi testauksella on suuri merkitys järjestelmien suunnittelussa. Testauksen tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmä säilyttää käännösekvivalenssin sekä puhekäännösjärjestelmän tapauksessa myös riittävän puheenlaadun. Luotettavimmin testaus voidaan suorittaa ihmisten antamiin arviointeihin perustuen, mutta tällaisen testauksen kustannukset ovat suuria ja tulokset subjektiivisia. Tässä työssä suunniteltiin ja analysoitiin automatisoitu testiympäristö Real-Time Interpretation System -käännösprototyypille. Tavoitteina oli tutkia, voidaanko testaus suorittaa automatisoidusti ja pystytäänkö todellinen, käyttäjän havaitsema käännösten laatu mittaamaan automatisoidun testauksen keinoin. Tulokset osoittavat että mobiiliverkoissa puheenlaadun testaukseen käytetyt menetelmät eivät ole optimaalisesti sovellettavissa konekäännösten testaukseen. Nykytuntemuksen mukaan ihmisten suorittama arviointi on ainoa luotettava tapa mitata käännösekvivalenssia ja puheen ymmärrettävyyttä. Konekäännösten testauksen automatisointi vaatii lisää tutkimusta, jota ennen subjektiivinen arviointi tulisi säilyttää ensisijaisena testausmenetelmänä RTIS-testauksessa. fi
dc.description.abstract In the globalizing world, the ability to communicate over language barriers is increasingly important. Learning languages is laborious, which is why there is a strong desire to develop automatic machine translation applications. Ericsson has developed a speech-to-speech translation prototype called the Real-Time Interpretation System (RTIS). The service runs in a mobile network and translates travel phrases between two languages in speech format. The state-of-the-art machine translation systems suffer from a relatively poor performance and therefore evaluation plays a big role in machine translation development. The purpose of evaluation is to ensure the system preserves the translational equivalence, and in case of a speech-to-speech system, the speech quality. The evaluation is most reliably done by human judges. However, human-conducted evaluation is costly and subjective. In this thesis, a test environment for Ericsson Real-Time Interpretation System prototype is designed and analyzed. The goals are to investigate if the RTIS verification can be conducted automatically, and if the test environment can truthfully measure the end-to-end performance of the system. The results conclude that methods used in end-to-end speech quality verification in mobile networks can not be optimally adapted for machine translation evaluation. With current knowledge, human-conducted evaluation is the only method that can truthfully measure translational equivalence and the speech intelligibility. Automating machine translation evaluation needs further research, until which human-conducted evaluation should remain the preferred method in RTIS verification. en
dc.format.extent 64
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Puhemuotoisten konekäännösten automatisoitu testaus tietoliikenneverkoissa fi
dc.title Automated Testing of Speech-to-Speech Machine Translation in Telecom Networks en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos fi
dc.subject.keyword natural language processing en
dc.subject.keyword automatic speech recognition en
dc.subject.keyword speech synthesis en
dc.subject.keyword machine translation en
dc.subject.keyword translational equivalence en
dc.subject.keyword user-plane verification en
dc.subject.keyword speech quality en
dc.subject.keyword luonnollisten kielten prosessointi fi
dc.subject.keyword automaattinen puheentunnistus fi
dc.subject.keyword puhesynteesi fi
dc.subject.keyword konekäännös fi
dc.subject.keyword käännösekvivalenssi fi
dc.subject.keyword käyttäjätason testaus fi
dc.subject.keyword puheenlaatu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022631
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka fi
dc.programme.mcode S-89
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Alku, Paavo
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.digifolder Aalto_11457
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 41607
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics