Learning Centre

Strategiset investoinnit ja niiden päätöksentekokeinot SRV Yhtiöt Oyj - konsernissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Vaivio, Juhani
dc.contributor.author Toivonen, Miki
dc.date.accessioned 2019-02-17T17:06:50Z
dc.date.available 2019-02-17T17:06:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36527
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on selvittää minkälaisia strategisia investointeja SRV Yhtiöt Oyj - konserni (lyhennetty tutkielmassa SRV) tekee ja miten se totetuttaa niiden päätökset. Pääpaino tutkielmassa on juuri strategisten investointien päätöksentekokeinoissa ja siinä, että käyttääkö yritys niitä todella hyväkseen lopullisissa päätöksissä. Strategisia investointeja on tutkittu kirjallisuudessa laajalti, mutta ne eivät ole keskittyneet yhteiskunnallisesti merkittäviin rakennusyhtiöihin. Strategiset investoinnit sisältävät enemmän riskiä kuin normaalit investoinnit ja saattavat täten määrittää suuresti yrityksen tulevaisuutta. Tässä tutkielmassa tehdyllä katsauksella suureen pörssilistattuun ja menestyneeseen suomalaiseen rakennusyhtiöön pyritään löytämään avaimet oikeanlaisiin strategisten investointien päätöksentekokeinoihin kyseisellä toimialalla. Tutkielmassa käydään ensin läpi tieteellisistä artikkeleista tuttuja strategisten investointien päätäntämalleja ja tarkastellaan, mitä tutkimukset sanovat niistä. Ne ovat tässä tutkielmassa jaettu taloudellisiin ja strategisiin päätöskeinoihin. Kaikkia alaluokkia päätöksentekokeinoista ei käydä läpi, vaan tutkielmassa on esitelty keinoista suosituimpia. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyritään saamaan käsitys mallien luonteesta ja niiden käytöstä tieteellisessä kontekstissa. SRV:n strategisia investointeja ja niiden päätöksentekokeinoja selvitetään tutkimuksessa yrityksen kehitysjohtajan haastattelun avulla. Vastauksia analysoidaan ja verrataan kirjallisuuskatsaukseen ja lopuksi koostetaan yhteenveto, joka vielä kokoaa tutkielman pääkohdat ja suurimmat löydökset. Isoimpana erona kirjallisuuteen voidaan havaita, että taloudelliset ja strategiset päätöksentekokeinot eivät välttämättä yksinään ratkaise strategisen investoinnin tulevaisuutta, vaan lopullisen päätöksen siitä saattaa tehdä johto tai hallitus. Tämä voi olla myös toimialasta riippumaton tapa tehdä päätöksiä, jota tulisi tutkia tarkemmin jatkotutkimuksissa. fi
dc.format.extent 28
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Strategiset investoinnit ja niiden päätöksentekokeinot SRV Yhtiöt Oyj - konsernissa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword strategiset investoinnit fi
dc.subject.keyword rakennusala fi
dc.subject.keyword investointien päätöksentekokeinot fi
dc.subject.keyword SRV fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201902171689
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Laskentatoimi en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics