Learning Centre

IFRS 15 – Asiakassopimuksista pohjautuvien myyntituottojen tuloutus ja kulujen käsittely

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Kykkänen, Tapani
dc.contributor.author Sipponen, Matias
dc.date.accessioned 2019-02-17T17:06:45Z
dc.date.available 2019-02-17T17:06:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36526
dc.description.abstract Tämä kandidaatintutkielma käsittelee 1.1.2018 kokonaisuudessaan voimaan astuneen IFRS 15 -standardin ”Myyntituotot asiakassopimuksista” mukaista tulouttamista ja uutta ohjeistusta sopimuksista pohjautuvien kulujen käsittelyyn. Tutkielman keskeisenä tavoitteena on kasvattaa lukijan ymmärrystä standardin perusperiaatteista ja sen tuomien muutosten merkityksestä yhteisöiden tulouttamisperiaatteisiin. Uusi IFRS 15 -standardi korvaa laajan joukon aiemmin käytössä olleita raportointiperiaatteita, tärkeimpinä mainittakoon tutkielmassa tarkemmin käsiteltävät standardit IAS 11 (pitkäaikaishankkeet) ja IAS 18 (tuotot). Laajaa standardia käydään läpi pääosin viisivaiheisen tulouttamismallin ja tapauskohtaisten käytännön esimerkkien avulla. Tämän lähestymistavan tavoitteena on yksinkertaistaa tutkielmaa lukevalle standardin ajoittain varsin kompleksiset ohjeet. Lisäksi tutkielmassa käsitellään standardin sisältämät ohjeet sopimuksista pohjautuvien kulujen käsittelyyn ja siihen, koska näitä menoja voidaan aktivoida yhteisön taseeseen. Uusi standardi keskittyy myyntisopimuksista syntyvän liikevaihdon aiempaa tarkemman tilinpäätösinformaation tuottamiseen. Kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja laativan IASB:n (International Accounting Standards Board) keskeisenä strategisena tavoitteena on harmonisoida globaalia tilinpäätösinformaatiota ja sen laadinnan periaatteita. IFRS 15 on edistysaskel entistä vertailukelpoisemman informaation tuottamiseen yhteisöjen sidosryhmille, koska se on osittain laadittu yhdessä Yhdysvaltojen raportoinnista päättävän FASB:n (Financial Accounting Standards Board) kanssa. IFRS 15 tuomat uudistukset myyntisopimuksista pohjautuvien tuottojen tulouttamiseen vaikuttavat yhteisöihin toimialasta riippumatta. Yhteisöjen tulee uudelleenarvioida käytössä olevat tuloutusprosessinsa, sillä uuden standardin mukaan tuloutus ja sen ajankohta määritellään asiakkaan saadessa määräysvallan suoritevelvoitteeseen. Aiemmin tuloutus riippui riskien ja hyötyjen siirtymisen mukaan. Tulevien vuosien aikana näemme, onko standardin tuomilla muutoksilla erityisen suurta vaikutusta esimerkiksi yhteisöjen liikevaihdon jaksottumiseen. Tutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Aiheesta löytyy hyvin kattavasti muun muassa konsulttitalojen työstämiä materiaaleja. Näiden lisäksi tutkielman lähteistä löytyy laskentatoimen ja tuloslaskentaan erikoistuneiden suomalaisten asiantuntijoiden ja professorien kirjallisuutta. fi
dc.format.extent 24
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title IFRS 15 – Asiakassopimuksista pohjautuvien myyntituottojen tuloutus ja kulujen käsittely fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword IFRS-standardit fi
dc.subject.keyword asiakassopimukset fi
dc.subject.keyword myyntituotot fi
dc.subject.keyword tulouttaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201902171688
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.programme Laskentatoimi en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics