Teatterisavumerkkejä - Kommunikointi työryhmässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Nenonen, Camilla
dc.date.accessioned 2012-06-21T12:00:22Z
dc.date.available 2012-06-21T12:00:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3645
dc.description.abstract BA-opinnäytetyössä Teatterisavumerkkejä – Kommunikointi työryhmässä tarkasteltiin suunnittelijatyöryhmän kommunikointia teatterilavastajan näkökulmasta. Havainnot olivat pääosin tekijän taiteellisen opinnäytteen YOU’RE MY HIT AND YOU’RE MY SHIT tekoprosessista. Lisäksi viitattiin muihin produktioihin, joissa tekijä oli ollut mukana, sekä teatterin ammattilaisten näkemyksiin aiheesta. Opinnäytteen tavoitteena oli oppia enemmän lavastajan roolista taiteellisen työryhmän jäsenenä ja sen myötä kehittyä paremmaksi ryhmätyöskentelijäksi. Työssä eriteltiin kommunikointiin vaikuttavia tekijöitä prosessin eri vaiheissa. Lisäksi tarkasteltiin tekijän kahdenkeskistä työskentelyä kunkin suunnittelijaryhmän jäsenen kanssa. Prosessin alussa koettiin tärkeimmäksi luottamuksen syntyminen ryhmän sisällä sekä mahdollisuus täysin vapaaseen ideointiin ilman kritiikkiä. Ennakkosuunnitteluvaiheessa olennaista oli, että koko ryhmällä oli yhteiset lähtökohdat selvillä. Sanallisen kommunikoinnin lisäksi tärkeää oli kuvamateriaalin ja pienoismallin käyttö. Myös yhteiset innostuksen hetket olivat merkittäviä. Harjoitusvaiheessa hyvä organisointi ja aikataulutus todettiin tärkeäksi sujuvan kommunikoinnin edistäjäksi, sillä ne ehkäisivät paniikinomaisen kiireen syntymistä. Tiivis ja lämmin ryhmähenki sekä positiivisen asenteen muistaminen olivat hedelmällisen keskusteluilmapiirin kulmakiviä. Lisäksi palautteen antaminen koettiin elintärkeäksi osaksi hyvää kommunikointia. Mahdollisiksi ongelmakohdiksi mainittiin epäselvyys lopullisen ratkaisun tekijästä kiistatilanteissa sekä työryhmän kyvyttömyys ottaa huomioon sen jäsenten erilaiset taustat. Opinnäytteen taiteellisen ja kirjallisen prosessin perusteella tekijä eritteli omaa työskentelyään taiteellisen ryhmätyön tekijänä. Esiin nousi sekä vahvuuksia että ominaisuuksia, joita tulisi kehittää. fi
dc.format.extent 21
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Design for theatre, Film and Television en
dc.title Teatterisavumerkkejä - Kommunikointi työryhmässä fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Motion Picture, Television and Production Design en
dc.contributor.department Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos fi
dc.subject.keyword teatterilavastus fi
dc.subject.keyword kommunikointi fi
dc.subject.keyword ryhmätyöskentely fi
dc.subject.keyword ryhmähenki fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102217
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Lifländer, Elina
dc.programme Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television en
dc.programme Lavastustaiteen koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account