TÄYTYY -hanke - Ikääntyneiden asuin- ja palveluympäristö, arviointiesimerkkeinä Lapinjärvi ja Savitaipale

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Klemetz, Maria (Editor)
dc.contributor.author Vauramo, Erkki (Editor)
dc.contributor.author Hyrkäs, Johanna
dc.contributor.author Kekäläinen, Reijo
dc.contributor.author Suominen, Jarmo
dc.contributor.author Verma, Ira
dc.date.accessioned 2019-02-11T10:01:06Z
dc.date.available 2019-02-11T10:01:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8406-0 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4845 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4837 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36444
dc.description.abstract Täydentäen toimivaa -hanke, TÄYTYY (2017–2018), oli osa Sosiaali- ja terveysministeriön Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanketta. Ikääntyvän väestön tarpeet asuntorakentamisen ja palveluiden suhteen olivat hankkeessa keskeisessä roolissa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten rakennettua ympäristöä tulee kehittää ja täydentää ikääntyvälle yhteiskunnalle sopivaksi. Kehitystyön lähtökohtana on olemassa olevan rakennuskannan ja palvelutarjonnan arviointi. Erilaisten arviointimenetelmien tarve on kansainvälinen. Lähivuosina merkittävä määrä palvelurakennuksista tulee peruskorjausvaiheeseen. Rakennusten arvioinnin tavoitteena on saada käsitys rakennuksesta, sen toimivuudesta ja laadusta. Arvioinnin avulla voidaan selvittää tarvittavat muutos-, korjaus- tai laajennustarpeet. Rakennus voi olla teknisesti hyväkuntoinen mutta soveltua huonosti nykyiseen toimintaan. Syynä tähän ovat käyttötarkoituksen tai toimintamallien muutokset. Yksittäisen rakennuksen arviointi ei riitä, vaan se on nähtävä osana laajempana toiminnallista kokonaisuutta. Lapinjärven ja Savitaipaleen alueen rakennuskannan arvioinneissa on käytetty kyselykaavaketta ja pisteytysjärjestelmää, jota on kehitetty Sotera-instituutissa. Lähtökohtana arviointimenetelmälle oli asiantuntijaryhmän tekemä palvelurakennusten läpikävely ja tietojen ja arvioiden kirjaaminen. Arviointi tehtiin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeessa tehtyjen arviointien tuloksena voidaan todeta, että elinvoimaisen taajaman edellytys on toimiva keskusta, jossa asuminen ja verkottunut palvelutuotanto ovat keskeinen elementti. Paikallisiin olosuhteisiin soveltuva palvelujärjestelmä ja ikääntyneille soveltuva asuntokannan kehittäminen edistävät turvallisen, muuntojoustavan, houkuttelevan ja helppokulkuisen taajaman kehittämistä. Hanke toteutettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen Sotera-instituutin, EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), Lapinjärven kunnan, Porvoon kaupungin ja Toimintakeskus Suvannon kanssa (Savitaipale). Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Ympäristöministeriö osallistuivat hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn. fi
dc.format.extent 109 + app. 13
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI fi
dc.relation.ispartofseries 2/2019
dc.subject.other Architecture en
dc.title TÄYTYY -hanke - Ikääntyneiden asuin- ja palveluympäristö, arviointiesimerkkeinä Lapinjärvi ja Savitaipale fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword palvelurakennukset fi
dc.subject.keyword ikääntyneet fi
dc.subject.keyword arviointimenetelmät fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8406-0
dc.type.dcmitype text en
dc.contributor.lab SOTERA-instituutti fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account