STORMWATER-hankkeen loppuraportti - Taajamien hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Sänkiaho, Leena (toim.)
dc.contributor.author Sillanpää, Nora (toim.)
dc.date.accessioned 2012-06-21T07:58:31Z
dc.date.available 2012-06-21T07:58:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4555-9 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4888 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-487X (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3639
dc.description.abstract In this report results from a development project “Stormwater” are presented (2008-2011). The aim of the project was to find new solutions for stormwater management in Finland. The report is divided into two main parts, of which the first one describes main results of the scientific studies and the second one solution for the pilot construction sites, which are located in the central Kouvola and Lahti as well as in an industrial site in Hollola. The research focused on stormwater quality and quantity at different catchment areas in the city of Lahti, in the town centre of Kouvola and in a semi-urban brook in Vihti. Soil contamination caused by industryderived stormwater was studied in Hollola. In addition, aspects of current business opportunities linked to stormwater management, as well as the options for stormwater management practices in already build areas are discussed. The main funders for the project were the European Regional Development Fund (ERDF) and Regional Council of Päijät-Häme. The participants in the project were: University of Helsinki, Aalto University, Kouvola municipality and water utility, Lahti Aqua Ltd, Hollola municipality and Lahti Science and Business Park. en
dc.description.abstract Tähän loppuraporttiin on kerätty Stormwater-hankkeen tuloksia. Hankkeessa on haettu ratkaisukeinoja hulevesien – eli taajamien sade- ja sulamisvesien- hallintaan. Raportti on jaettu kahteen pääosaan, jossa ensimmäisessä kuvataan hankkeen merkittävämpiä tutkimustuloksia ja toisessa hankkeen yhteydessä toteutetut pilottikohteet. Rakennuskohteet sijaitsevat Kouvolan ja Lahden kaupunkialueilla sekä Hollolassa teollisuusalueella. Tutkimuskohteina ovat olleet Lahdessa erityyppiset valuma-alueet, Hollolassa teollisuusalueen maaperä, Kouvolassa keskusta-alueen hulevedet sekä Vihdin Nummelassa sijaitsevan kaupunkipuron vedenlaatu. Lisäksi raportissa on kuvattu hulevesiin liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia sekä pohdittu eri menetelmien soveltumista rakennettuun ympäristöön. Hankkeen päärahoittajia ovat Euroopan aluekehitysrahasto sekä Päijät-Hämeen liitto. Mukana hankkeessa ovat olleet: Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Hollolan kunta, Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Vesi, Lahti Aqua sekä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy. fi
dc.format.extent 64
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA fi
dc.relation.ispartofseries 4/2012
dc.subject.other Environmental science en
dc.subject.other Regional planning en
dc.title STORMWATER-hankkeen loppuraportti - Taajamien hulevesihaasteiden ratkaisut ja liiketoimintamahdollisuudet fi
dc.title STORMWATER project - Final report en
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil and Environmental Engineering en
dc.subject.keyword hulevedet fi
dc.subject.keyword kaupunkihydrologia fi
dc.subject.keyword ympäristöekologia fi
dc.subject.keyword yhdyskuntatekniikka fi
dc.subject.keyword Kouvola fi
dc.subject.keyword Lahti fi
dc.subject.keyword Hollola fi
dc.subject.keyword Vihti fi
dc.subject.keyword stormwater en
dc.subject.keyword urban hydrology en
dc.subject.keyword urban ecology en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4555-9
dc.type.dcmitype text en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account