Strategy implementation: Identification of explanatory variables for successful business analytics implementation in organizations

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kauppi, Karri
dc.contributor.author Hossain, Abir
dc.date.accessioned 2019-02-03T16:01:15Z
dc.date.available 2019-02-03T16:01:15Z
dc.date.issued 2019-01-29
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36335
dc.description.abstract In the contemporary era where the value of data is being compared to oil, it is no wonder that executives are actively pursuing to extract value from data with business analytics to gain competitive advantage. Despite accelerating investments into business analytics, there lacks a unified model for executives to rely on during the implementation process, hence explaining the large variance partially amongst organizations’ ROIs. This thesis, therefore, addresses the void by proposing a conceptual model for business analytics implementation (CMBAI) for executives to utilize when implementing business analytics. To address the void rightfully, initially, I identify an organizational model framework that holistically considers the multidimensional internal environment of an organization when implementing a strategy. This is followed by the identification of business analytics conformities associated with each variable under the chosen organizational model framework, creating a rudimentary CMBAI. The CMBAI is finally developed and consolidated by cross-referencing it against a case study in accordance to abductive research methodology. The revised CMBAI model is framed around the McKinsey 7S Framework (M7S), thus addressing comprehensively the variables related to strategy implementation. The model identifies three overarching themes that influence the success of reaping the benefits of business analytics: (1) leadership- structured manner of communication in both strategical and operational level synchronized with a leadership style that both ease organizational adoption of business analytics and promotes active insight generation to occur among employees; (2) organizational BA competency- ensuring competency in both system level through business analytic tools and human level through multiple level skill development; and (3) ownership facilitation- enablement of an appropriate structure and culture that promote to self-initiatively take actions based on insights gathered. Moreover, research indicates the entangled nature of M7S variables requires business analytics implementors to take a holistic approach to implementation in contrast to focusing only on a handful of elements related to business analytics. The research contributes to the existing theory by unifying the vast scope of business analytics literature under a single research and provides an in-depth analysis of the success factors when applying business analytics. Despite consolidation of CMBAI for becoming a universal model requires further similar studies to be conducted, this thesis provides a solid foundation for a holistic business analytics implementation model to emerge. en
dc.description.abstract Siinä missä nyky-yhteiskunnassa rinnastetaan öljyn arvoa dataan, on täysin luonnollista, että yritysjohtajat pyrkivät aktiivisesti hyödyntämään dataa luodakseen kilpailuetua kilpailijoihinsa nähden. Huolimatta kasvavista sijoituksesta liiketoiminta-analytiikkaan, yrityksiltä puuttuu yhteinen malli liiketoiminta-analytiikan täytäntöönpanoon, joka osin selittää yritysten välisen suurehkon hajonnan liiketoiminta-analytiikan sijoitetun pääoman tuottoprosenteissa. Tämä diplomityö pyrkii vastaamaan edellä mainittuun tarpeeseen ehdottamalla käsitteellisen mallin liiketoiminta-analytiikan täytäntöönpanoon (KMLAT). Vastatakseen tarpeeseen oikeudenmukaisesti, pyrin alussa tunnistamaan viitekehyksen, joka ottaa organisaation moniulotteisen sisäisen ympäristön huomioon toimeenpantaessa uutta strategiaa. Seuraavana selvitän valitun viitekehyksen muuttujien liiketoiminta-analytiikan keskinäiset alaisuudet luodakseen alustavan KMLAT:n. Hyödyntäen abduktiivista tutkimusmenetelmää, KMLAT:ia jatkojalostetaan ja sen asemaa vahvistetaan käyttämällä sitä erään tapausyrityksen tutkimisessa. Diplomityön lopullinen KMLAT perustuu McKinsey:n 7S viitekehykseen, jolla saadaan kokonaisvaltainen ymmärrys organisaation muuttujista toimeenpantaessa strategiaa. Mallin avulla on tunnistettu kolme rajoja ylittävää teema, jotka vaikuttavat liiketoiminta-analytiikan menestykselliseen toimeenpanoon; johtajuus, organisaation liiketoiminta-analytiikka kyvykkyys, ja omistajuuden edistäminen. Johtajuudessa merkittävinä osatekijöinä ovat strateginen ja operatiivinen viestintä, ja johtamismalli, joka edistää oivalluksien tuottamista. Organisaation liiketoiminta-analytiikka kyvykkyys taas ottaa kantaa tekijöistä, joihin tulisi erityisesti asettaa huomiota kehittäessä liiketoimintaa-analytiikka järjestelmää ja työntekijöitä. Kolmanneksi, omistajuuden edistäminen organisaatiorakenne ja kulttuuritasolla on havaittu olennaiseksi tekijäksi toimeenpannakseen käytäntöön liiketoiminta-analytiikasta saadut havainnot. Tämä tutkimus edistää olemassa olevaa liiketoiminta-analytiikkaa kirjallisuutta yhdistämällä niitä yhden tutkimuksen alle ja tuo perusteellisen analyysin kriittisistä menetystekijöistä toimeenpantaessa liiketoiminta-analytiikkaa. Vaikka KMLAT:ia on jatkojalostettu erään tutkimustapauksen avulla, sitä tulee jatkojalostaa ja vahvistaa edelleen, jotta mallia voidaan pitää yleispätevänä. Siitä huolimatta, tämä diplomityö luo vankan perustan tulevalle tutkimukselle, ja toimii lähtökohtana rakentaessa yleismallia liiketoiminta-analytiikan toimeenpanoa varten. fi
dc.format.extent 106 + 4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Strategy implementation: Identification of explanatory variables for successful business analytics implementation in organizations en
dc.title Strategian toimeenpano: Selitettävien tekijöiden tunnistus onnistuneen liiketoiminta-analytiikan toimeenpanoa varten organisaatiossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword business analytics en
dc.subject.keyword change management en
dc.subject.keyword implementing analytics en
dc.subject.keyword organizational model framework en
dc.subject.keyword data-driven decision-making en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201902031504
dc.programme.major Strategy and Venturing fi
dc.programme.mcode SCI3050 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuori, Timo
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account