Learning Centre

Kermaa ja sattumia. Vuoden Huiput ja kilpaileminen graafisen suunnittelijan näkökulmasta.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Naukkarinen, Ossi
dc.contributor.author Scharin, Aki
dc.date.accessioned 2012-06-19T11:49:33Z
dc.date.available 2012-06-19T11:49:33Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3623
dc.description.abstract Opinnäytetyöni käsittelee graafisen suunnittelun alan kilpailuja. Tavoitteena on selvittää miksi graafinen suunnittelija haluaa kilpailla. Tutkimuksen keskeisin aineisto on kymmenen graafisen suunnittelijan yksilöhaastattelut. Tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu. Haastatellut edustavat erilaisia työympäristöjä ja toimenkuvia. Tutkimuskohteeksi valitsin alan kotimaiset katselmukset, joissa kilpailutöitä arvioidaan ja arvotetaan visuaalisin perustein. Kartoitin haastateltavien näkemyksiä ja kokemuksia pääasiassa Vuoden Huiput -kilpailuun liittyen. Haastatteluaineistosta nousi tutkimusraporttiin mukaan kuusi teemaa, jotka olivat oleellisia tutkimustehtäväni kannalta. Ne ovat: kilpailija(tar), suunnittelijan monet kilpakentät, mielikuva Vuoden Huiput -kilpailusta, kilpailuodotukset ja toiveet, hyödyt ja haitat sekä tulevaisuus. Aineiston analyysi osoittaa, että sain hyvin monipuolisia vastauksia. Vuoden Huiput -kilpailijan profiili, osallistumissyyt, tavoitteet, toiveet sekä kilpailuasema voivat olla hyvin erilaisia ja toisistaan poikkeavia. Mitä tahansa Vuoden Huiput -kilpailuun ei haluttu lähettää. Varsinkin freelancereina toimivilla haastateltavilla tuntui olevan korkea osallistumiskynnys ja omat käsityksensä siitä, minkälainen työ voi valikoitua kilpailutyöksi. Tietyt laatukriteerit tuli täyttyä ja kilpailutyön piti käydä läpi lähettäjän tekemä karsinta. Markkinointitoimistoilla ja kustantamoilla oli omat tapansa karsia lähetettävät kilpailutyöt. Haastatteluaineisto avasi mielenkiintoisia ja ristiriitaisia näköaloja graafisen suunnittelun alan kilpailuperinteeseen. Aineistossa tuli esiin monia Vuoden Huiput -kilpailun epäkohtia, ongelmia, vajavaisuuksia ja puutteita. Silti kilpailua arvostettiin, sitä pidettiin tärkeimpänä ja keskeisenä. Se oli hyvä ajankuva ja oleellinen osa ammatinharjoittamista. Haastateltavien oli hyvin vaikea määritellä, miten menestykset Huipuissa ja muut kilpailumenestykset olivat vaikuttaneet heidän uraansa. Kilpailumeriitit olivat markkinointia asiakkaiden suuntaan ja suunnittelutyön arvioinnin apuväline heille suunnittelijaa tai -toimistoa valittaessa. Kilpailu pitää yllä Vuoden Huiput -yhteisöä ja tarjoaa sosiaalista hauskanpitoa kerran vuodessa. Kilpailun dokumentointi koettiin erittäin hyväksi ja tärkeäksi asiaksi. Alun perin suunnittelijoiden kilpailuksi perustettu Vuoden Huiput nähtiin haastatteluhetkellä vahvasti markkinointitoimistojen kotimaisena kilpakenttänä. Haastatellut toivoivat, että katselmuksen painopiste siirtyisi ja olisi enemmän graafisessa ja visuaalisessa muotoilussa sekä sen arvostuksessa. fi
dc.format.extent 140
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Graphic design en
dc.title Kermaa ja sattumia. Vuoden Huiput ja kilpaileminen graafisen suunnittelijan näkökulmasta. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword graafinen suunnittelu fi
dc.subject.keyword ammattikuva fi
dc.subject.keyword Vuoden Huiput fi
dc.subject.keyword kilpailu fi
dc.subject.keyword kilpaileminen fi
dc.subject.keyword palkinnot fi
dc.subject.keyword teemahaastattelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102198
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Seliger, Marja
dc.programme Degree Programme in Graphic Design en
dc.programme Graafisen suunnittelun koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics