NELJÄ SUKUPOLVEA-Perhealbumivalokuvaston tarkastelua erään suvun kuvien kautta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Ruohonen, Katariina
dc.date.accessioned 2012-06-19T11:49:19Z
dc.date.available 2012-06-19T11:49:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3621
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa tarkastelen perhevalokuvaamista aiempien tutkimusten valossa ja käytän esimerkkikuvina oman sukuni perhealbumikuvastoa. Minua kiinnostaa miten perhevalokuva lajityyppinä on syntynyt ja kehittynyt siihen pisteeseen missä se nykyään on. Painopiste on sota-ajasta nykypäivään ulottuvalla, niin sanotulla massakuvaamisen ajanjaksolla. Tutkin mikä on tyypillistä perhevalokuvalle ja miten perhevalokuvia käytetään. Digitaalikuvaus on valokuvaamisen uusin taitekohta, jota käsittelen lyhyesti tämän tutkimukseni lopussa. Osana tutkimustani syntyi internetsivusto, jossa esittelen oman sukuni perhealbumivalokuvia. Internetsivuston tekemisen kautta pohdin miten perhealbumikuvan luonne muuttuu kun sitä käytetään julkisesti yksityisen, kodeissa tapahtuvan esittelyn sijaan. Internetsivusto löytyy osoitteesta: www.4sukupolvea.tk Määrittelen perhealbumikuvat kotona säilytettäviksi, pienelle yleisölle esitettäviksi valokuviksi. Näitä kuvia ottavat tyypillisesti näppäilijät automaattikameroilla. Perhealbumikuvia voivat olla myös järjestelmäkameroilla otetut valokuvat mikäli ne sopivat lajityyppiin käyttötarkoitukseltaan. Myös ammattilaisten studiossa ottamat kuvat voivat olla käyttötarkoitukseltaan perhealbumikuvia, vaikka niitä käsittelenkin vain suppeasti. Näppäilykuvien kohteet ovat perinteisesti kuvaajalle tuttuja: perheenjäseniä, ystäviä tai perheen lemmikkieläimiä. Usein kuvataan perheen lapsia, lomia ja juhlahetkiä. Kuvaamalla nostetaan jokin hetki tärkeäksi. En keskity tässä tutkimuksessa valokuvaamiseen liittyvien laitteiden tekniseen kehitykseen vaan tapahtumiin perhevalokuvan ottamisen taustalla. Lajityyppiä muokkaavat sosiaaliset normit ja se mitä perhevalokuvasta opitaan kodeissa. Minua kiinnostaa millaisia kuvia on perinteisesti otettu ja miten oman sukuni valokuvat sijoittuvat suhteessa yleiseen kuvaustapaan. Kunkin aikakauden käsitykset vaikuttavat siihen mitä milloinkin on kuvattu. Ihmiset käyttävät valokuviaan perinteisesti muistelemiseen ja muistojen säilyttämiseen ja jakamiseen tuleville polville. Valokuvilla voidaan rakentaa identiteettiä ja nykyään yhä vahvemmin myös olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Viimeksi mainittu liittyy vahvasti internetin sosiaalisten medioiden suosion kasvuun. Oman sukuni perhevalokuvia tarkasteltaessa kävi ilmi, että ne ovat melko tyypillisiä perhealbumivalokuvia. Kuviin on tallentunut tietyn suvun jäsenten elämän tärkeitä hetkiä. Keskityin erityisesti siihen miten lapsia on kuvattu. Tutkimusmateriaalia löytyi runsaasti, koska lapsia on kuvattu myös oman sukuni albumeihin paljon. Keräsin tietoa valokuvista haastattelemalla sukulaisiani. Näissä keskustelutilaisuuksissa kävi ilmi, että ihmisten muistot samasta kuvasta voivat usein olla ristiriidassa toistensa kanssa. Kuvat voivatkin varmuudella kertoa vain sen miltä jokin ihminen tai asia näytti tietyllä hetkellä. fi
dc.format.extent 81
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.relation.haspart internetsivusto: www.4sukupolvea.tk
dc.subject.other Visual culture en
dc.title NELJÄ SUKUPOLVEA-Perhealbumivalokuvaston tarkastelua erään suvun kuvien kautta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art and Media Pori en
dc.contributor.department Porin taiteen ja median laitos fi
dc.subject.keyword valokuvaus fi
dc.subject.keyword perhe fi
dc.subject.keyword koti fi
dc.subject.keyword yksityinen fi
dc.subject.keyword julkinen fi
dc.subject.keyword muistaminen fi
dc.subject.keyword lapsi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102196
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kupiainen, Reijo
dc.programme Master's Degree Programme in Visual Culture en
dc.programme Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account