Asuinalueen parannusopas

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Junnonen, Juha-Matti
dc.contributor.author Karhu, Jessica
dc.date.accessioned 2012-06-19T11:32:33Z
dc.date.available 2012-06-19T11:32:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4677-8 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4888 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-487X (printed)
dc.identifier.issn 1799-487X (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3618
dc.description.abstract Tämä Asuinalueen parannusopas on Rakennusteollisuus RT:n koordinoiman Ketterä-tutkimushankkeen loppuraportti. Raportin tavoitteena on tuoda esiin näkökantoja ja menettelytapoja, joita voidaan hyödyntää asuinalueen parantamisessa ja kehittämisessä. Tutkimushankkeen primäärisenä tavoitteena oli kehittää asukasymmärrykseen perustuva asuinalueiden korjausmalli. Pääpaino oli siten alueiden fyysisen ympäristön parantamiseen liittyvissä näkökulmissa. Lisäksi hankkeen tavoitteina oli parantaa asunto-osakeyhtiöiden hallitusten jäsenten tietoisuutta niin korjausvaihtoehdoista kuin niiden kustannuksista ja saavutettavista hyödyistä sekä tukea asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa korjaushankkeiden käynnistämisessä. Tutkimushankkeen tarkastelukohteena oli Helsingissä sijaitseva Siltamäen asuinalue, joka koostuu vuosina 1968-1974 rakennetuista asunto-osakeyhtiöistä. Alueen rakennukset ovat jo teknisesti vanhentuneet, erityisesti LV-järjestelmät sekä julkisivut ovat teknisen käyttöikänsä lopussa. Myös alueella oleva ostoskeskus on rakenteellisesti erittäin huonossa kunnossa. Asunto-osakeyhtiöissä osakkaat joutuvat itse rahoittamaan vaadittavat korjaukset vaikka valtio on tukenut viime vuosina esimerkiksi energiakorjauksia. Mahdollisia rahoitusvaihtoehtoja ovat perinteinen yhtiökohtainen lainoitus, yhtiövastikkeilla kerätyt ennakkosäästöt tai omaisuuden, kuten rakennusoikeuden, myyminen lisä- ja täydennysrakentamiselle. Varsinainen korjaushanke voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Toteutusmuodon valinnassa keskeistä on pohtia millainen toteutusmuoto täyttää tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet, sillä eri toteutusmuodoilla on erilaiset riskiprofiilit ja niiden ominaisuudet tukevat vaihtelevalla tavalla tavoitteiden saavuttamista. Tilaajana voi toimia yksittäinen taloyhtiö tai taloyhtiöiden muodostama yhteenliittymä. Keskeistä asuinalueen parantamisessa on, että alueen taloyhtiöt tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä hankkeen muodostamisessa. Alueellisella yhteistyöllä on mahdollista vaikuttaa hyvin voimakkaasti asuinalueen parantamiseen ja kehittämiseen yhteisen vision ja tahtotilan mukaisesti. Ilman yhteistä visiota ja tahtotilaa, koko alueen parantaminen jää väistämättä takaalalle kunkin taloyhtiön keskittyessä vain oman yhtiön rakenteellisiin korjauksiin. Yhteisesti muodostettu visio ja sen täyttämiseksi tehtävä ponnistus tuo myös yhteisiä etuja ja hyötyjä niin yksittäiselle osakkaalle, taloyhtiölle kuin myös yhteiskunnalle sekä ympäristölle. fi
dc.format.extent 158
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE+TEKNOLOGIA fi
dc.relation.ispartofseries 8/2012
dc.subject.other Civil engineering en
dc.title Asuinalueen parannusopas fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil and Structural Engineering en
dc.subject.keyword BES fi
dc.subject.keyword asuinalueet fi
dc.subject.keyword parantaminen fi
dc.subject.keyword KETTERÄ-tutkimushanke fi
dc.subject.keyword korjausmallit fi
dc.subject.keyword korjausvaihtoehdot fi
dc.subject.keyword Siltamäki fi
dc.subject.keyword asunto-osakeyhtiöt fi
dc.subject.keyword taloyhtiöt fi
dc.subject.keyword alueellinen yhteistyö fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4677-8
dc.type.dcmitype text en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account