Helsingin käveltävän julkisen tilan verkosto Soopelin, Kukon, Gasellin ja Hillerin korttelien ympäristössä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hewidy, Hossam
dc.contributor.author Sulonen, Pietari
dc.date.accessioned 2019-01-17T09:27:46Z
dc.date.available 2019-01-17T09:27:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36110
dc.description.abstract Tämä kandidaatintyö käsittelee Helsingin keskustan käveltävää julkista tilaa. Työn tavoitteena on tarkastella nykyaikaisen yhteiskunnan julkisen tilan verkostoa. Kartoitan alan kirjallisuuden avulla julkisen tilan peruselementit sekä sovellan niitä tutkimusalueen julkisen tilan jäsentämiseksi. Työn keskeinen näkökulma on tarkastella julkiselta tuntuvaa yksityistä tilaa osana julkisen tilan verkostoa. Kävelijän näkökulmasta Helsingin keskustan käveltävän tilan verkosto ei rajoitu ainoastaan julkisella rahalla rakennettuun aidosti julkiseen tilaan. Etenkin päivisin käveltävää tilaa täydentää yksityisessä omistuksessa olevat kaupalliset tilat. Viimeaikojen trendi kaupungin kehityksessä onkin ollut yksityisen julkiselta tuntuvan tilan kasvu suhteessa aidosti julkiseen tilaan. Esitetyn kaltainen yksityinen tila kuitenkin täydentää julkisen tilan verkostoa, ja on näin ollen julkisen tilan tutkimuksen kannalta merkittävä. Käsittelen sekä aidosti julkista, että julkiselta tuntuvaa tilaa alan yleisten julkisen tilan määritelmien ja lainalaisuuksien valossa. Tutkimukseni jakautuu neljään osaan. Ensimmäisessä esittelen julkisesta tilasta tehtyjä lainalaisuuksia ja määritelmiä. Toisessa kartoitan tutkimusalueen julkisten tilojen ja rakennusten historiaa. Kolmanneksi esitän tutkimusalueen julkisen tilan verkostonaidosti julkisen ja julkiselta tuntuvantilan muodostamana kokonaisuutena. Kolmannen osion tueksi olen laatinut Giambattista Nollin vuonna 1748 Roomasta laatiman kartan hengessä graafisia esityksiä tutkimusalueen käveltävän tilan verkostosta. Lopuksi esittelen tutkimuksen johtopäätökset sekä käveltävän tilan verkoston mahdolliset kehityskohdat. Tutkimuksen päähavainto on, että käveltävän tilan verkosto perustuu aidosti julkiseen tilaan ja sitä täydentää yksityisomisteinen julkiselta tuntuva tila. Rikas kaupunkiympäristö on kulttuurillisten, sosiaalisten, logististen sekä kaupallisten toimintojen tasapainoinen kokonaisuus. Kaupunkiympäristön sosiaaliset ja vapaaehtoiset toimet tapahtuvat vain korkealaatuisessa ympäristössä. Näiltä osin ympäristön rikastamiseksi voidaan kehittää matalatasoista julkista tilaa tai mahdollistaa jo korkealatuisen tilan monipuolisempi käyttö. fi
dc.format.extent 50
dc.language.iso fi en
dc.title Helsingin käveltävän julkisen tilan verkosto Soopelin, Kukon, Gasellin ja Hillerin korttelien ympäristössä fi
dc.title The network of the walkable space around named city blocks of Soopeli, Kukko, Gaselli and Hilleri en
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword Helsinki fi
dc.subject.keyword arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword yhdyskuntasuunnittelu fi
dc.subject.keyword julkinen tila fi
dc.subject.keyword käveltävä tila fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201901171289
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu
dc.programme Arkkitehtuuri fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse