Hei, me verkostoidutaan! Julkisella sektorilla tuotettujen verkostomaisten toimintamallien piirteistä ja jalkautumisesta luovan talouden näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hoppania, Leena
dc.date.accessioned 2012-06-19T08:16:51Z
dc.date.available 2012-06-19T08:16:51Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3610
dc.description.abstract Liiketoimintaympäristöt muuttuvat nopeasti käynnissä olevassa globaalissa murroksessa. Yritykset ja toimijat tarvitsevat uudenlaisia, joustavia malleja kil-pailukykynsä ylläpitämiseksi. Suomessa on viimevuosina toteutettu lukuisia julkisin varoin rahoitettuja verkostomaisen toiminnan kehittämiseen tähtääviä hankkeita, joiden onnistuminen ja niissä kehitettyjen toimintamallien siirtyminen osaksi yritysten käytäntöjä, on ollut vaihtelevaa. Olen pohtinut tätä prob-lematiikkaa myös omassa palkkatyössäni luovien alojen ja sisältöteollisuuden parissa projektien ja hankkeiden vetäjänä sekä niiden sisällön suunnittelijana. Tässä tutkimuksessa etsin vastauksia verkostomaisten toimintamallien kehit-tämiseen liittyviin kysymyksiin; minkälaisia verkostoja, lähinnä luoville aloille, on julkisella sektorilla tuotetuilla hankkeilla kehitetty, minkälaisia vaikutuksia niillä on ollut, onko toimintamalleja saatu jalkautettua ja jos ei niin miksi, minkälaisia toimijoita niissä on ollut, onko nähtävissä samankaltaisuuksia toi-mivien verkostojen osatekijöiden ominaisuuksissa, miten näitä hankkeita on rahoitettu, missä mallit ovat kehitetty ja miten tätä tulisi jatkossa tehdä. Tutkimuksessa on verrattu luovien alojen verkostohankkeita teknologiateolli-suudelle suunnattuun Trio+-kehittämishankkeeseen ja pyritty löytämään yhteisiä piirteitä toimintamalleista sekä mahdollisia, luoville aloille ominaisia, erityisiä malleja, jotka voisivat olla hyödynnettävissä muille aloille. Tutkimus on toteutettu haastatteluin, joita on verrattu olemassa oleviin ver-kostoteorioihin. Haastateltavat edustivat hankkeiden vetäjiä, rahoittajia sekä asiantuntijoita ja ne toteutettiin kesällä 2011, pääasiassa toimijoiden omissa tiloissa. fi
dc.format.extent 84
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.subject.other Management en
dc.title Hei, me verkostoidutaan! Julkisella sektorilla tuotettujen verkostomaisten toimintamallien piirteistä ja jalkautumisesta luovan talouden näkökulmasta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art and Media Pori en
dc.contributor.department Porin taiteen ja median laitos fi
dc.subject.keyword Luovat alat fi
dc.subject.keyword luova talous fi
dc.subject.keyword verkostojohtaminen fi
dc.subject.keyword palvelu- ja yritysverkostot, fi
dc.subject.keyword verkostomaiset toimintamallit fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102186
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Mäenpää, Marjo
dc.programme Master's Degree Programme in Creative Business Management en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account