Learning Centre

Muodonantaja - muototutkielma dreijalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lautenbacher, Nathalie
dc.contributor.author Luhtasela, Salla
dc.date.accessioned 2019-01-17T09:25:25Z
dc.date.available 2019-01-17T09:25:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36101
dc.description.abstract Taiteen kandidaatin opinnäyte Muodonantaja — muototutkielma dreijalla on luonnosteluharjoitus, jonka tavoitteena oli löytää mielenkiintoisia muotoja nykyistä ja tulevia tehtävänantoja varten. Työn keskiössä on viikon aikana toteutettu muototutkielma, joka on dokumentoitu valokuvin ja niiden yhteyteen liitetyn päiväkirjan avulla. Opinnäyte oli myös tärkeä tapa pohtia luovaa prosessia ja ammatti-identiteettiä tekijää puhutelleiden teemojen kautta. Opinnäytteen inspiraationa oli toisena kandivuotena toteutettu samankaltainen harjoitus nimeltä Dreijantai, jonka lopputuloksena oli kokoelma pieniä punasavesta dreijattuja esineitä. Aihe tuli ajankohtaiseksi tanskalaiselta yritykseltä saadun tehtävänannon takia. Mitä pidemmälle projekti eteni, sitä vähemmän tärkeäksi tehtävänanto kuitenkin kävi, ja sitä enemmän opinnäyte keskittyi lähdekirjallisuuden kautta käsiteltyihin teemoihin ja kysymyksiin. Opinnäytteessä lähdekirjallisuuden kautta käsitellyt teemat ovat intuitio, kädet ja luonnos. Tutkimuksen taustalla oli kysymys tekijälleen ominaisesta muotokielestä ja siitä, miksi jotkin muodot ikään kuin loksahtavat paikoilleen työskentelyn aikana. Vaikka muoto ei olisi vielä valmis sellaisenaan, kuinka voi tuntea jo etukäteen, että se jokin erityinen on piilossa siellä useiden luonnosten takana, kunhan sen vain saa ulos sieltä. Opinnäyte on hyvä esimerkki luovan prosessin syklisyydestä, onnistumisesta ja epätoivosta, sekä näiden tunteiden käsittelemisestä. Se on ennen kaikkea myös puolustuspuheenvuoro materiaalitutkimuksen ja käsityötaidon osaamisen säilyttämiseksi aikana, jolloin muotoilun opetuksessa siirrytään enenevissä määrin tietokoneella työskentelyyn. Opinnäytteen tavoitteena on inspiroida muita opiskelijoita oman muotokielen etsimiseen, sekä tekijää itseään sen voimistamiseen ja vaalimiseen. fi
dc.format.extent 146
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Muodonantaja - muototutkielma dreijalla fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword keramiikka fi
dc.subject.keyword dreijaus fi
dc.subject.keyword luova työskentely fi
dc.subject.keyword intuitio fi
dc.subject.keyword luovuus fi
dc.subject.keyword luonnokset fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201901171280
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Lautenbacher, Nathalie
dc.programme Muotoilu fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse