Learning Centre

BeoCreate elements: A journey into the world of open-source audio

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Thams, Christian
dc.contributor.advisor Clarke, Lyle
dc.contributor.author Hämäläinen, Tuomas
dc.date.accessioned 2019-01-17T09:23:24Z
dc.date.available 2019-01-17T09:23:24Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36081
dc.description.abstract Raspberry Pi-compatible, open audio hardware and software is easily available, but is usually complicated to use and not as powerful compared to commercially available sound systems. Bang & Olufsen’s BeoCreate 4-Channel Amplifier is a Raspberry Pi-compatible audio amplifier board with comprehensive signal processing capabilities. It outclasses most of the other available hardware in performance and versatility. The project proposes ways to make this technology easy to use for designers and other individuals not well-versed in audio technology to build their own active loudspeakers. In other words, imagine how an open Bang & Olufsen sound system would look and feel. The author teams up with a fellow designer to create a functional, scalable and beautiful concept sound system. The background research takes the reader behind the scenes of a modern active loudspeaker, presenting some of its essential technologies. It also benchmarks other Raspberry Pi-compatible audio hardware and software, and how it was used by designers on an Aalto University course where custom loudspeakers were designed. In addition, it briefly takes a look at Bang & Olufsen design to better understand how to apply it in the project. The production phase is divided into hardware and software parts. For hardware, the work details the design of an enclosure for BeoCreate 4-Channel Amplifier, part of the sound system concept. The software part details the design and implementation of software for the loudspeaker, paired with a mobile application, that provides access to the powerful sound adjustments, both for the concept sound system and any other loudspeaker. en
dc.description.abstract Raspberry Pi -yhteensopivia, avoimia äänilaitteita ja -ohjelmia on helposti saatavilla, mutta ne ovat yleensä hankalakäyttöisiä, eivätkä yhtä tehokkaita kuin kaupalliset, valmiit äänijärjestelmät. Bang & Olufsenin BeoCreate 4-Channel Amplifier on Raspberry Pi -yhteensopiva äänivahvistin, jossa on kattavat signaalinkäsittelyominaisuudet. Kortti on useimpia saman kategorian laitteita huomattavasti tehokkaampi ja monikäyttöisempi. Projektissa etsitään tapoja tehdä mainitusta teknologiasta helppokäyttöistä muotoilijoille ja muille, jotka haluavat rakentaa omia aktiivikaiuttimia, mutta tietävät rajallisesti äänitekniikasta. Tarkoitus on siis selvittää, miltä avoin Bang & Olufsen -äänijärjestelmä voisi näyttää ja tuntua. Tekijä luo yhdessä toisen suunnittelijan kanssa toimivan, skaalautuvan ja kauniin konseptiäänijärjestelmän. Taustatutkimus vie lukijan nykyaikaisen aktiivikaiuttimen kulisseihin, esitellen sen tärkeimpiä teknologioita. Se myös vertailee muita Raspberry Pi -yhteensopivia äänilaitteita ja -ohjelmia, ja kuinka niitä käytettiin Aalto-yliopiston kurssilla, jossa muotoilijat suunnittelivat itse kaiuttimia. Lisäksi tutustutaan lyhyesti Bang & Olufsenin muotoiluun, jotta ymmärrettäisiin paremmin, miten sitä tulisi soveltaa projektissa. Produktio-osuus on jaettu laitteistoon ja ohjelmistoon. Laiteosiossa suunnitellaan BeoCreate 4-Channel Amplifier -kortille kotelo, joka on osa äänijärjestelmäkonseptia. Ohjelmisto-osiossa suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmistoa kaiuttimeen, sekä sen pariksi mobiilisovellus. Se tarjoaa käyttöliittymän kattaville äänisäädöille sekä konseptijärjestelmän että minkä tahansa muun kaiuttimen kanssa. fi
dc.format.extent 138 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title BeoCreate elements: A journey into the world of open-source audio en
dc.title BeoCreate elements: matka avoimen äänentoiston maailmaan fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword audio en
dc.subject.keyword loudspeakers en
dc.subject.keyword open source en
dc.subject.keyword industrial design en
dc.subject.keyword user interfaces en
dc.subject.keyword software development en
dc.subject.keyword digital signal processing en
dc.subject.keyword Raspberry Pi en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201901171260
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Miettinen, Eero
dc.programme Collaborative and Industrial Design en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics