Enabling furniture in creative environments

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pirinen, Antti
dc.contributor.author Finell, Yvonne
dc.date.accessioned 2012-06-18T13:34:08Z
dc.date.available 2012-06-18T13:34:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3607
dc.description.abstract Mitt examensarbete sporras av en vilja att förbättra min egen skolmiljö. I min mening lämpar sig inte dagens universitetsmiljö för kreativa formgivningsstudier; både skolor och studerande kunde dra nytta av en miljö bättre anpassad till kreativitet. Målet med mitt magisterarbete är att förbättra den kreativa skolmiljön genom att presentera en konceptuell lösning på de problem som uppstår under en kreativ process. Syftet med mitt magisterarbete är att ge möbelformgivningen en ny dimension genom att presentera idén om att en möbel inte bara fungerar som ett själlöst komplement till den kreativa arbetsmiljön, utan att den kunde ha större, deltagande roll i kreativa situationer. Jag kallar min idé ‘möjliggörande möbler’. Genom att studera kreativitet och den kreativa processen undersöker jag vilka problem som finns i skolmiljön, och jag lär mig att den kreativa processens olika skeden behöver olika typer av miljö för att fungera effektivt. Vikten av att skilja mellan sociala och privata arbetsmiljöer visar sig vara stor, och jag bestyrker detta resultat genom att samla enkätdata från formgivningsstuderande. Jag ställer mig frågan “hur ger man riktlinjer i ett klassrum där samma yta ena stunden är social, medan den i nästa stund är privat?”. Jag erbjuder ett konceptuellt svar på frågan genom att formge en möjliggörande möbel - det vill säga en möbel som möjliggör ett visuellt byte mellan social miljö och privat miljö. Produkten blir en lampa, en skrivbordslampa som öppnas upp till en matbordslampa. Bytet mellan liten lampa och stor lampa; mellan liten ljusfläck och stor ljusfläck, ska representera det vi alla undermedvetet redan vet: skrivbordslampan signalerar privat arbete, medan matbordslampan signalerar social samvaro. Arbetet avslutas med en serie produktbilder och reflektion. sv
dc.format.extent 68
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso sv en
dc.subject.other Furniture design en
dc.title Enabling furniture in creative environments en
dc.title Möjliggörande möbler i kreativa miljöer sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword kreativitet sv
dc.subject.keyword kreativ miljö sv
dc.subject.keyword skolmiljö sv
dc.subject.keyword lampa sv
dc.subject.keyword design sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102183
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Järvisalo, Simo
dc.contributor.supervisor Heikkilä, Jouko
dc.programme Master's Degree Programme in Furniture Design en
dc.programme Kalustesuunnittelun maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse