Co-working space as workplace - Characteristics and user experience

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nenonen, Suvi, Adj. Prof., Tampere University, Finland
dc.contributor.author Sankari, Inka
dc.date.accessioned 2019-01-15T10:01:08Z
dc.date.available 2019-01-15T10:01:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8382-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8381-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36047
dc.description.abstract By means of qualitative research methods, this dissertation develops new knowledge of co-working spaces in the concext of workplace management discipline, more closely distributed workplaces, and workplace usability. The perspective of workplace development whereby the workplace is seen to be distributed across the city has become increasingly common within both workplace practice and research since the first decade of the 2000s. Additionally, the roles of workplace usability and user experience as central concepts related to the development and operation of facilities have become more generalized. The concept of co-working space is one of the newest and globally most common multi-tenant office concepts to have evolved in order to support new ways of working. It has influenced the workplace user demands and thus challenged today's workplace providers to create more attractive, hospitable and user-centred workplaces if they are to be successful. Initially, co-working spaces were born to support collaborative and mobile working habits of independent workers by offering attractive and flexible workspace with community. Later, co-working space concept has been applied versatively and extensively to all kinds of workspaces. The concept of co-working space remains a somewhat new research area. Thus, related  knowledge of distributed workplace needs to be aggregated. While attractive service is the key asset of co-working spaces also workplace user experience related research is topical. The findings of this study builds on prior discussions about distributed workplace locations and placement of co-working space among it, as well as those concerned with the evolution and typology of co-working spaces. Current workplace usability and user experience discussions is advanced by investigating how co-working space concept meets users' expectations of their future workplace, as well as by illustrating the desired user experience of a successful co-working space. On a practical level, this dissertation develops understanding of the co-working space concept as well as means to include user experience viewpoint to workplace development. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja edistää laadullisen tutkimuksen keinoin co-working tiloihin (käytetty myös termejä yhdessä ja rinnakkain tekemisen tilat) liittyvää tietoutta työtilajohtamisen näkökulmasta hajautetun työympäristön ja tilojen käytettävyyden alueilla. Tieto- ja viestintäteknologian jatkuva kehittyminen on mahdollistanut tietotyön liikkuvuuden ja työn tekemisen monesta eri sijainnista käsin. Monipaikkainen työ onkin yleistynyt käsitteenä työtilajohtamisen tutkimuksessa ja käytännöissä. Samalla kun työtilojen houkuttelevuudesta on tullut keskeinen käyttäjävaatimus, tilojen käytettävyyden ja käyttökokemuksen huomiointi on kasvanut keskeiseksi osaksi työtilakehitystä ja -tutkimusta. Co-working tiloista on kehittynyt hieman yli vuosikymmenessä maailmanlaajuisesti yleinen työn teon paikka ja joustava työtilapalvelu. Samalla se on yksi uusimmista monikäyttäjätoimistotyypeistä, joissa eri organisaatioista ja taustoista tulevat ihmiset jakavat yhteisen työtilan. Co-working tilat ovat alun perin kehittyneet tukemaan yhteistyötä painottavia ja liikkuvia työn teon tapoja tarjoten keskeisellä sijainnilla olevia houkuttelevia, joustavia, ja yhteisöllisiä työympäristöjä muuten usein itsekseen työskenteleville. Myöhemmin tilakonseptia on sovellettu monipuolisesti ja laajasti myös kaikenlaisiin työtiloihin. Co-working -tilat ovat melko uusi tutkimusalue, jonka tausta ja siihen liittyvä kirjallisuus kaipaavat jäsennystä. Käytettävyyden näkökulmasta tilojen käyttökokemus on yksi keskeisistä työtilakehityksen teemoista. Koska houkutteleva palvelu on co-working -tilojen kilpailuvaltti, on aiheen tutkiminen ajankohtaista. Työn tulokset laajentavat työtilajohtamisen teoriaa kehittämällä tietoa hajautetusta työympäristöstä ja co-working tilojen evoluutiosta ja typologioista. Tutkimus osallistuu myös keskusteluun työtilojen käytettävyydestä ja käyttökokemuksesta selvittämällä, miten co-working tilat vastaavat työntekijöiden odotuksia liittyen heidän tulevaisuuden työympäristöönsä. Työtilojen käytettävyyden tutkimusta edistetään myös kuvaamalla erään menestyksekkään co-working tilan käyttäjien tilalta toivoma käyttökokemus. Työ tarjoaa työtilakehityksen ammattilaisille tietoa co-working ilmiöstä. Työ tarjoaa myös ajatuksia tilojen käyttökokemuksen huomioimiseen erityisesti suunnittelun alkuvaiheessa. fi
dc.format.extent 113 + app. 88
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 11/2019
dc.relation.haspart [Publication 1]: Kojo I., Nenonen S. Evolution of co-working places: drivers and possibilities, Intelligent Buildings International, 2017, vol. 9, issue 3, pp. 164-175. DOI: 10.1080/17508975.2014.987640
dc.relation.haspart [Publication 2]: Kojo I., Nenonen S. Typologies for co-working spaces in Finland – what and how?, Facilities, 2016, vol. 34, issue 5/6, pp. 302-313. DOI: 10.1108/F-08-2014-0066
dc.relation.haspart [Publication 3]: Kojo I., Nenonen S. Places for multi-locational work - opportunities for facilities management, Facilities, 2013, vol. 33, issue 1/2, pp. 20-37. DOI: 10.1108/F-05-2013-0043
dc.relation.haspart [Publication 4]: Sankari I., Nenonen S., Peltokorpi A. A call for co-working: users’ expectations regarding learning spaces in higher education, Journal of Corporate Real Estate, 2018, vol. 20, issue 2, pp. 117-137. DOI: 10.1108/JCRE-03-2017-0007
dc.relation.haspart [Publication 5]: Kojo I., Nenonen S. Coworking Space: The Case of Aalto University's Design Factory, Proceedings of CIB Facilities Management Conference: Using Facilities in and Open World - Creating Value for all Stakeholders. Joint CIB W070, W111 and W118 Conference, Technical University of Denmark, Copenhagen, 2014, pp. 341-353.
dc.subject.other Civil engineering en
dc.subject.other Work en
dc.title Co-working space as workplace - Characteristics and user experience en
dc.title Co-working tila työpaikkana - Ominaisuudet ja käyttökokemus fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Civil Engineering en
dc.subject.keyword co-working space en
dc.subject.keyword multi-tenant office en
dc.subject.keyword distributed workplace en
dc.subject.keyword workplace usability and user experience en
dc.subject.keyword learning environments in higher education en
dc.subject.keyword workplace management en
dc.subject.keyword co-working tila fi
dc.subject.keyword rinnakkain tekemisen paikka fi
dc.subject.keyword yhteisöllinen työtila fi
dc.subject.keyword monikäyttäjätoimisto fi
dc.subject.keyword hajautettu työympäristö fi
dc.subject.keyword työtilan käytettävyys ja käyttökokemus fi
dc.subject.keyword oppimisympäristöt korkeakoulutuksessa fi
dc.subject.keyword työtilajohtaminen fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8382-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Peltokorpi, Antti, Asst. Prof., Aalto University, Department of Civil Engineering, Finland
dc.opn Aaltonen, Kirsi, Asst. Prof., University of Oulu, Finland
dc.rev Aaltonen, Kirsi, Asst. Prof., University of Oulu, Finland
dc.rev Appel-Meulenbroek, Rianne, Asst. Prof., Eindhoven University of Technology, Holland
dc.date.defence 2019-01-25
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-04-19_1318
local.aalto.infra Design Factory en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account