EU-oikeudellisia näkökohtia henkilöverotukseen: Schumacker doktriinin varjossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Kjellberg, Peter
dc.date.accessioned 2012-06-16T01:30:43Z
dc.date.available 2012-06-16T01:30:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3600
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on tarjota näkökulmia henkilöverotukseen EU-oikeudellisista lähtökohdista tarkasteltuna. Pyrkimyksenäni on selvittää miten tuomioistuin tulkitsee syrjinnän kiellon periaatetta oikeuskäytännössään rajoitetusti verovelvollisten osalta. Erityisen huomion tutkielmassa saa osakseen EU-tuomioistuimen vuonna 1995 antamassa Schumacker -ratkaisussa luomat periaatteet. LÄHDEAINEISTO Tutkielmassa käytetty lähdeaineisto koostuu EU-tuomioistuimen tuloverotusta sivuavista ennakkoratkaisuista sekä julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksista oikeustapauksiin liittyen. Keskeisessä osassa ovat C-279/93 Schumacker -ratkaisun ohella tapaukset C-80/94 Wielockx, C-107/94 Asscher, C-169/03 Wallentin, C-231/01 Gerritse ja C-391/97 Gschwind. TULOKSET Syrjinnän kiellon periaatteen soveltaminen henkilöverotuksessa on prosessi, joka elää jatkuvasti EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Periaatteen soveltamiseen vaikuttavat jäsenmaiden solmimat kahdenkeskiset verosopimukset, verovelvollisen tulojen osuus lähdevaltiossa suhteessa tämän maailmanlaajuisiin tuloihin sekä kansallisen lainsäädännön tavoitteet ja päämäärät, josta viimeiseksi mainittu on saanut yhä enemmän sijaa tuomioistuimen tulkinnoissa. Läpi käydyn aineiston perusteella on selvää, että Schumacker -ratkaisussa annetut tulkinnat ovat edelleen tärkeässä roolissa rajoitetusti verovelvollisten oikeuksia koskevissa uudemmissa ennakkoratkaisuissa. fi
dc.format.extent 102
dc.language.iso fi en
dc.title EU-oikeudellisia näkökohtia henkilöverotukseen: Schumacker doktriinin varjossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword henkilöverotus
dc.subject.keyword eurooppaoikeus
dc.subject.keyword rajoitetusti verovelvollinen
dc.subject.keyword syrjinnän kiellon periaate
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206172611
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon EU
dc.subject.helecon EU
dc.subject.helecon oikeus
dc.subject.helecon law
dc.subject.helecon vero-oikeus
dc.subject.helecon fiscal legislation
dc.subject.helecon verotus
dc.subject.helecon taxation
dc.ethesisid 12842
dc.date.dateaccepted 2012-05-14
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account