Kuljen rinnallasi -kirkkotekstiilikokoelma Uuden lastensairaalan kappeliin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Salolainen, Maarit
dc.contributor.advisor Haahti, Katri
dc.contributor.author Laine, Terhi
dc.date.accessioned 2019-01-09T10:27:10Z
dc.date.available 2019-01-09T10:27:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35873
dc.description.abstract Opinnäytteen aiheena on kirkkotekstiilien suunnittelu ja toteutus Helsingin Uuden lastensairaalan kappeliin. Sairaala otetaan käyttöön syksyllä 2018. Kirkkotekstiilien tilaaja on Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Kirkkohallitus. Tavoitteena on suunnitella kirkkotekstiilit, jotka pitävät sisällään kristillistä symboliikkaa, välittä-vät lohtua, kutsuvat luokseen ja ilahduttavat sekä tuovat väriä pienten potilaiden, heidän läheistensä sekä sairaalan henkilökunnan elämään. Työlle on asetettu kaksi tutkimuskysymystä: ”Miten tekstiilit voivat välittää lohtua?” ja ”Minkälaiset kirkkotekstiilit sopivat Uuden lastensairaalan kappeliin?”. Tavoitteena on vastata kysymyksiin sekä visuaalisesti että kirjallisesti. Opinnäyte on kaksiosainen koostuen kirjallisesta ja produktiivisesta osasta. Kirjallisen osan alussa selvitetään, minkälaiseen tilaan tekstiilit tulevat ja ketkä kappelia käyttävät. Opinnäytteessä perehdytään lohtua käsittelevään kirjallisuuteen ja pyritään selvittämään, mitä lohtu on ja missä muodoissa se ilmenee. Lisäksi sukelletaan symboliikan maailmaan tavoitteena löytää sieltä lohdullisia vertauskuvia, jotka sopisivat Uuden lastensairaalan kirkkotekstiileihin. Aineisto on syntynyt tutkimalla alan kirjallisuutta, haastattelemalla ja käymällä keskusteluja mm. sairaalapastoreiden ja arkkitehtien kanssa sekä havainnoimalla olemassa olevia kirkkotekstiilejä. Työn produktio on kirkkotekstiilien suunnittelu ja toteutus. Kirjallisessa osassa suunnitteluprosessi tehdään näkyväksi. Molemmat osiot ovat syntyneet samanaikaisesti, sillä tutkimuksellinen osa on toiminut innoit-tajana työn produktiota tehdessä. Valmis kirkkotekstiilikokoelma on luovutettu kappelin käyttöön elokuussa 2018. Lopullinen kokoelma pitää sisällään alttarivaatteen eli antependiumin, kalkkiliinan ja stolan, kaikki neljässä liturgisessa värissä, arkkupeitteen kolmessa koossa sekä 10 lattiatyynyä lapsille. Koko kokoelma perustuu kuosiin, jolle suunnittelija antoi nimeksi ”Kuljen rinnallasi”. Kuvioon on valittu erilaisia kuvioaiheita, jotka liittyvät Suomen luontoon ja lohdun teemaan pitäen sisällään kristillistä symboliikkaa. Katsoja voi löytää tekstiileistä ne aiheet, jotka hänelle sillä hetkellä tuntuvat sopivilta. Tavoitteena on ollut, että tekstiilien kuvaaiheet pitäisivät sisällään enemmän kuin yhden tason, jotta ne pystyisivät paremmin tavoittamaan tilan moninaiset käyttäjät. fi
dc.description.abstract The subject of the master’s thesis is the design and execution of a liturgical textile collection for the New Children’s Hospital Chapel in Helsinki. The hospital will open in autumn 2018. The liturgical textiles were commissioned by the Evangelical Lutheran Church of Finland. The purpose was to design liturgical textiles that contain Christian symbolics, express solace and comfort, are welcoming as well as delightful and will bring colour to the lives of little patients, their families and the hospital personnel. The author has set two research questions for the work: ”How are textiles able to express comfort?” and ”What kind of liturgical textiles would be suitable for the New Children’s Hospital?”. The author will search both visual and written answers to the two questions. The work consists of a written component and a production part. In the beginning, the author examines what kind of space the New Children’s hospital chapel will be and who will be its main users. One of the key concepts of the work is comfort. The author studies what comfort actually is and how it is expressed through interviews and discussions with hospital priests and going into literature that deals with comfort. In addition, the work explores the interesting world of symbolism by studying literature and observing existing liturgical textiles. In the production part, the author designs and executes the textile collection. The written part makes the design process visible. Both components were born at the same time. The theoretical part has been an inspirer for the production part. The collection of liturgical textiles was finalized in July 2018. The final collection consists of an antependium, a pall (chalice veil) and a stole, all three in four liturgical colours, a funeral pall in three sizes and ten floor cushions for children. The base of the collection is a repeat pattern named ”By your side”. The pattern consists of different motifs related to Finnish nature and the concept of comfort including also Christian symbolism. The user can pick the motifs and the message that he/she finds comforting at that moment. The textiles were designed to have more than one dimension in order for the design to better resonate with all of the diverse users of the chappel. en
dc.format.extent 85 + 5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kuljen rinnallasi -kirkkotekstiilikokoelma Uuden lastensairaalan kappeliin fi
dc.title By your side – liturgical textile collection for the New children’s hospital chapel in Helsinki en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword tekstiilisuunnittelu fi
dc.subject.keyword kirkkotekstiili fi
dc.subject.keyword paramentti fi
dc.subject.keyword symboliikka fi
dc.subject.keyword lohtu fi
dc.subject.keyword liturgiset värit fi
dc.subject.keyword jacquard fi
dc.subject.keyword Uusi lastensairaala fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201901091056
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Salolainen, Maarit
dc.programme Fashion, Clothing and Textile Design en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account