Learning Centre

Nuclear Tycoon: Designing Simulation Rhetoric for a Persuasive Game

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Asiala, Pipsa
dc.contributor.advisor Junnila, Miikka
dc.contributor.author Natunen, Miska
dc.date.accessioned 2012-06-13T13:08:30Z
dc.date.available 2012-06-13T13:08:30Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3581
dc.description.abstract Nuclear Tycoon on suostutteleva peli, jonka tarkoitus on muuttaa pelaajien asenteita kielteisiksi ydinvoimateollisuutta kohtaan havainnollistamalla ydinvoiman ongelmia ja niiden seurauksia simulaation keinoin. Pelin suunnittelu ja pelin prototyypin toteutus muodostavat yhdessä työn produktio-osuuden. Työn kirjallinen osuus esittelee pelisuunnittelun kannalta käytännöllisiä tutkimuksia suostuttelun ja peliretoriikan aloilta. Erityisenä painopisteenä on simulaation mahdollistamien retoristen keinojen käyttö peleissä. Työssä käydään läpi suostuttelun kannalta olennaisimmat suunnitteluratkaisut koskien Nuclear Tycoon -pelin konseptin ja pelijärjestelmän suunnittelua sekä analysoidaan näissä ratkaisuissa käytetyt retoriset keinot. Lisäksi kuvataan pelin prototyypin sisältö suhteessa suunnitelmiin sekä esitellään tiedossa olevat jatkokehitystarpeet. Lopuksi suunnitteluratkaisujen toimivuus arvioidaan vertaamalla niitä tutkimuksiin pohjautuviin suosituksiin sekä pienimuotoisen pelitestauksen tuloksiin. fi
dc.description.abstract Nuclear Tycoon is a persuasive game about nuclear power. The purpose of the game is to persuade the players to adopt negative attitudes towards the nuclear industry, with the method of demonstrating the problems of nuclear power and the consequences of the problems by means of simulation. The design of the game and the development of the game prototype together form the production part of the thesis. The written part of the thesis presents theoretical studies with practical applications for game design in the fields of persuasion and game rhetoric. Especially the role of simulation and the use of simulation rhetoric in games are emphasized in the presentation. The most relevant design solutions in terms of persuasion are reviewed in the contexts of game concept design and game system design of Nuclear Tycoon, including analysis on the rhetorical means used in the solutions. In addition, the contents of the game prototype are described in relation to the design, and the planned further development of the prototype is presented. Finally, the feasibility of the design solutions is evaluated by comparing the solutions to recommendations derived from the theoretical studies, as well as on the basis of a small-scale play test. en
dc.format.extent 100
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.relation.haspart Game prototype CD-ROM
dc.subject.other New media en
dc.title Nuclear Tycoon: Designing Simulation Rhetoric for a Persuasive Game en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword suostuttelevat pelit fi
dc.subject.keyword hyötypelit fi
dc.subject.keyword peliretoriikka fi
dc.subject.keyword simulaatio fi
dc.subject.keyword pelijärjestelmä fi
dc.subject.keyword pelisuunnittelu fi
dc.subject.keyword suostuttelu fi
dc.subject.keyword retoriikka fi
dc.subject.keyword persuasive games en
dc.subject.keyword serious games en
dc.subject.keyword game rhetoric en
dc.subject.keyword simulation en
dc.subject.keyword game system en
dc.subject.keyword game design en
dc.subject.keyword persuasion en
dc.subject.keyword rhetoric en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102177
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Lankoski, Petri
dc.programme Master's Degree Programme in New Media en
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics