Energy management strategy for a hybrid electric vehicle

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Nousiainen, Jaakko
dc.contributor.author Hakala, Heikki
dc.date.accessioned 2018-12-21T16:01:01Z
dc.date.available 2018-12-21T16:01:01Z
dc.date.issued 2018-12-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35738
dc.description.abstract In the conventional mine loader powertrain, in-combustion engine is connected to the wheels through a torque converter, transmission and driveline. It means that the in-combustion engine operating point is determined by the machine speed, load and selected gear. This leads to the situation where, in-combustion engine is mostly operating at a non-optimal operating point. By decoupling the diesel from the wheels, it is possible to more freely select the diesel operation points. This thesis aims to develop and implement a supervisory control strategy for the series hybrid diesel electric loader. The main target for the solution is to flatten diesel power fluctuation, downsize the diesel and improve the fuel economy. The Quasi steady state simulation model was used in the thesis to compare supervisory control strategies. The model was verified based on measurements from a similar prototype machine with electric powertrain. The most suitable supervisory control strategy, based on the simulations, was implemented to the electronic control unit for further testing the powertrain. This thesis proposed a solution, which does not require heavy calculation, it improved fuel economy, flattened diesel power fluctuation and is possible to implement in existing control units. en
dc.description.abstract Perinteisessä kaivoskoneen voimansiirrossa, polttomoottori on kytketty momentinmuuntimen, vaihteiston ja akseleiden välityksellä renkaisiin. Tämä tarkoittaa, että polttomoottorin toimintapiste määräytyy ajonopeuden, kuormituksen ja välityssuhteen perusteella. Tästä johtuen polttomoottori toimiii suurimman osan ajasta heikomman hyötysuhteen alueella. Poistamalla polttomoottorin ja renkaiden väliltä mekaaninen yhteys on polttomoottorin toimintapiste mahdollista valita vapaammin. Työn tarkoituksena oli kehittää energianhallintastrategia sarjahybridi pyöräkuormaajaan. Tavoite oli tasoittaa polttomoottorin tehonvaihteluita, pienentää polttomoottorin iskutilavuutta ja parantaa polttoainetaloutta. Pysyvän tilan simulointimallia hyödynnettiin energianhallintastrategioiden vertailuun. Simulointimalli verifioitiin perustuen aikaisemman prototyyppikoneen mittauksiin. Siimulointien perusteella valittiin sopivin strategia, mikä ohjelmoitiin koneessa käytettävään ohjausjärjestelmälogiikkaan. Työn tuloksena ehdotetaan strategiaa, joka ei vaadi raskasta laskentaa, parantaa polttoainetaloutta, tasoittaa polttomoottorin kuormituspiikkejä ja on mahdollista toteuttaa olemassa olevaan elektroniikkaan. fi
dc.format.extent 82
dc.language.iso en en
dc.title Energy management strategy for a hybrid electric vehicle en
dc.title Energianhallintastrategia hybridiajoneuvolle fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword supervisory en
dc.subject.keyword control strategy en
dc.subject.keyword electric vehicle en
dc.subject.keyword hybrid vehicle en
dc.subject.keyword mobile machine en
dc.subject.keyword Energy storage en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812216747
dc.programme.major Control, Robotics and Autonomous Systems fi
dc.programme.mcode ELEC3025 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Belahcen, Anouar
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account