Learning Centre

Benefits of integrating intelligent video systems with building automation systems

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Räihä, Jouni
dc.contributor.author Rauhio, Kalle
dc.date.accessioned 2018-12-21T16:00:50Z
dc.date.available 2018-12-21T16:00:50Z
dc.date.issued 2018-12-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35736
dc.description.abstract The world is continually becoming more interconnected and previously separate technical systems are being integrated into now co-operative wholes. The communication revolution that the advent of the Internet produced is now expanding into new fields. The Internet of Things concept is changing the way in which systems communicate with each other within a built environment. This thesis’ main motivation is to examine how the communication and data sharing as well as co-operation between systems works on a more limited scale, between the different technical systems of a building. The main goals of the thesis were to define, what are the possible benefits and uses cases that could be created by integrating intelligent video systems with the technical systems of a building. Additionally, the thesis strived to map out how common integration between different systems was within buildings and how this integration was achieved. The thesis defines the current state of communication protocols and standards within the building automation and intelligent video system fields. Additionally, it describes the basic structures and capabilities of modern building automation and intelligent video systems. One result of the theses was the fact that there is currently very little integration between the different technical systems located within buildings. The few exceptions to this were with systems provided by a single supplier. These systems had a greater level of integration. The main reasons for this low level of integration was found to be the lack of common communication protocols and methods, as well as the organizational divides between the different systems. The main results of the thesis were the articulation of several use cases that system integration would enable as well as proposed additions to the Haystack semantic data model and tagging system. en
dc.description.abstract Maailma verkostoituu nopeasti ja ennen erillisesti toimineet järjestelmät integroituvat keskenään uusiksi kokonaisuuksiksi. Internetin tuoma tiedonvälityksen vallankumous on laajenemassa ihmisten välisestä kommunikaatiosta uusille teknisemmille aloille. Esineiden internet eli Internet of Things on mullistamassa tavan, jolla rakennetun ympäristön eri järjestelmät kommunikoivat keskenään. Tämän työn päätarkoituksena on tarkastella tiedonjakamista ja järjestelmien välistä yhteistyötä rajatummassa tapauksessa, rakennusten sisäisten taloteknisten ja tietojärjestelmien kesken. Työn päätavoitteena oli määrittää mitä mahdollisia hyötyjä sekä käyttötapauksia pystyttäisiin luomaan integroimalla älykkäitä videojärjestelmiä taloteknisten järjestelmien kanssa. Tämän lisäksi tarkoituksena oli kartoittaa, kuinka paljon integraatiota järjestelmien välillä on ja miten nämä integraatiot toteutetaan. Työssä määritettiin nykytilanne taloteknisten sekä videojärjestelmien kommunikaatioprotokollissa sekä standardeissa. Tämän lisäksi työssä kuvailtiin rakennusautomaation ja älykkäiden videojärjestelmien perusrakenteet sekä toiminnallisuudet. Työn yhteydessä todettiin, että integraation määrä eri rakennusteknisten järjestelmien välillä on vähäistä lukuun ottamatta yksittäisten toimittajien kehittämiä järjestelmiä. Integraation vähäisyyden pääsyyt olivat yhteisten kommunikaatioprotokollien ja menetelmien puute sekä eri järjestelmien väliset organisaatiorajat. Työn päätuloksena olivat järjestelmäintegraation mahdollistamat käyttötapaukset sekä ehdotetut lisäykset Haystack tietotunnistejärjestelmään fi
dc.format.extent 57+10
dc.language.iso en en
dc.title Benefits of integrating intelligent video systems with building automation systems en
dc.title Älykkäiden videojärjestelmien ja rakennusautomaatiojärjestelmien integraation tuomat hyödyt fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword system integration en
dc.subject.keyword intelligent video systems en
dc.subject.keyword building automation systems en
dc.subject.keyword Internet of Things en
dc.subject.keyword semantic tags en
dc.subject.keyword project haystack en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812216745
dc.programme.major Translational engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3023 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Laakso, Ilkka
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse