Design and implementation of Andon system for Lean manufacturing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Risto, Malmstedt
dc.contributor.author Hirvonen, Jarmo
dc.date.accessioned 2018-12-21T16:00:44Z
dc.date.available 2018-12-21T16:00:44Z
dc.date.issued 2018-12-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35735
dc.description.abstract Lean manufacturing provides tools and concepts to manufacture more with less by reducing waste. The waste in Lean may be found from almost anything that does not increase the value of product being manufactured. Visual systems are one of the tools used in Lean manufacturing. These visual tools include, Andon, system that is developed in this thesis. Andon functions as colored signal on production line to quickly give status information. New system was developed capable of controlling multi-colored Z-wave LED light bulbs. Also, simple latch buttons with Z-wave enabled were created to allow alert generation. The system is able to communicate with other application by using websocket and HTTP request methods. The complete Andon system is able to control multi-colored LED lights in production floor with colors depending on the status of the alerts, which are generated by press of a button or by using the other application. The application has been taken into use successfully in the company. To this date 30 lights have been installed. These are being controlled by three different Raspberry Pis with RaZberry daughter card installed and approximately 6500 alarms have been generated to this date. More lights are being taken into use in production and at some point the Andon system will cover all the production stations on multiple floors. en
dc.description.abstract Lean-tuotannon ideana on tuottaa enemmä vähemmällä. Tämä tapahtuu vähentämällä hukkaa erilaisten työkalujen ja konseptien avulla. Leanissa hukkaa voidaan löytää lähes kaikkialta, mikä ei tuota itsessään arvoa tai nosta jo tuotannossa olevan arvoa. Yksi työkalu jonka Lean tuo, on näkyvyyttä lisäävät järjestelmät. Andon, joka on tämän diplomityön kehityksen kohteena, kuuluu näihin järjestelmiin. Andon toimii värillisenä signaalina tuotantolinjalla antaen nopean tilannekuvan linjan tilasta. Uusi järjestelmä kehitettiin, joka kykenee ohjaamaan monivärisiä LED-valoja langattomasti Z-wave teknologiaa hyödyntäen. Järjestelmä sisältää myös nappeja, joiden avulla voidaan luoda hälytyksiä. Tämä järjestelmä kommunikoi toisen järjestelmän kanssa hyödyntäen websockettia sekä HTTP-pyyntomenetelmiä. Valmis järjestelmä pystyy ohjaamaan valojen värejä riippuen hälytyksen tilasta tuotantolinjoilla. Hälytyksiä voidaan luoda joko nappia painamalla, tai luomalla ne suoraan toisesta järjestelmästä. Järjestelmä on otettu käyttöön onnistuneesti yrityksessä. Tähän päivään mennessä 30 Z-wavea tukevaa lamppua on käytössä ja niitä hallitaan kolmella Raspberry Pi:llä, jotka kaikki sisältävät RaZberry tytärkortin. Hälytyksiä on luotu noin 6500 kappaletta ja lisää lamppuja otetaan edelleen käyttöön, jotta järjestelmä saadaan kattamaan kaikki tuotantolinjat. fi
dc.format.extent 49+9
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Design and implementation of Andon system for Lean manufacturing en
dc.title Andon-järjestelmän suunnittelu ja toteutus Lean-tuotantoon fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword andon en
dc.subject.keyword raspberry pi en
dc.subject.keyword z-wave en
dc.subject.keyword lean en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812216744
dc.programme.major Translational Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3023 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Eskelinen, Pekka
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account