Ihmisvirtojen mittaaminen ja mittausdatan soveltaminen kauppakeskuksissa: Nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ketomäki, Jaakko
dc.contributor.author Ylisaukko-oja, Anssi
dc.date.accessioned 2018-12-21T16:00:30Z
dc.date.available 2018-12-21T16:00:30Z
dc.date.issued 2018-12-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35733
dc.description.abstract Tässä diplomityössä selvitetään, mitä erilaisia ihmisvirran mittaamistekniikoita ja ihmisvirtadatan sovelluksia on käytössä kauppakeskuksissa kirjallisuuden ja haastattelututkimuksen avulla. Lisäksi selvitetään syitä kauppakeskuksen valinnalle, mittaamisen syitä ja miten ihmisvirtojen mittaamista hyödynnetään ja sovelletaan kauppakeskuksissa nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Tulokseksi saatiin, että nykypäivänä kauppakeskuksessa käytetään yleisesti kuorilaskennassa valokennosensoreita, lämpö- tai 3D-kameroita . Uusimmissa kohteissa käytetään lisäksi WiFi-seurantaa asiakkaiden kulkureittien määrittämiseen sekä demografiakameroita määrittämään asiakkaiden ikää ja sukupuolta. Demografiatietoa voidaan välittää älykkäisiin medianäyttöihin tuottamaan kohdennettua mainontaa. Ihmisvirtadatan sovelluksiin pääsi mm. tarpeenmukainen ilmastointi (DCV), joka säätää ilmastointia ihmismäärän tai hiilidioksiditasojen mukaan. Ihmisvirtojen mittaamisen lisäksi kauppakeskukselle on tärkeää asiakaskokemuksen mittaus ja on luotava positiivista asiakaskokemusta tunnelman avulla. fi
dc.description.abstract This thesis defines different kinds of people flow measuring techniques in shopping centers and in what kind of applications people flow data is utilized. That is done through literature review and interviews. In addition, it is investigated what are the reasons to choose shopping centers, why is the people flow measured and how is the measuring people flow utilized and applied in shopping centers today and in the future. As a result, today in shopping centers it is commonly used photocell sensors, heat cameras and 3D cameras in core measuring. In addition in new shopping centers, WiFi counting and demographic cameras are used. It is common to utilize people flow data in demand controlled ventilation that adjust the air conditioning according to people amount. In addition to people flow measuring, it is common to measure customer experience and build positive customer experience. en
dc.format.extent 54+7
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ihmisvirtojen mittaaminen ja mittausdatan soveltaminen kauppakeskuksissa: Nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät fi
dc.title Measuring people flow and utilizing people flow data in shopping centers: Current situation and future view en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ihmisvirta fi
dc.subject.keyword 3D-kamera fi
dc.subject.keyword WiFi-seuranta fi
dc.subject.keyword tarpeenmukainen ilmastointi fi
dc.subject.keyword kohdennettu mainonta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812216742
dc.programme.major Translational Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3023 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ketomäki, Jaakko
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account