Kosmetiikkaa kuluttava nainen nyky-yhteiskunnassa - Narratiiveja naiskuluttajien elämästä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Pöyhönen, Laura
dc.date.accessioned 2012-06-06T01:30:37Z
dc.date.available 2012-06-06T01:30:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3563
dc.description.abstract TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää nuorten naisten kosmetiikan kulutusta, miten se on muuttunut iän myötä, minkälaisia taitekohtia heillä on ollut elämässä, miten nämä taitekohdat ovat vaikuttaneet heidän kosmetiikan kulutukseen, ja ennen kaikkea, mitkä ovat syyt kosmetiikan kulutuksen takana ja miten brändimielikuvat vaikuttavat kulutukseen. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutetaan käyttämällä kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jossa pyritään saamaan mahdollisimman syvällinen ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen empiirinen osuus noudattaa fenomenologista lähestymistapaa, jota käytetään usein narratiivisessa tutkimuksessa. Sen tarkoituksena on tarjota mahdollisimman syvä käsitys tutkittavien eletyistä kokemuksista, sekä ymmärrys siitä, miten tutkittavat kokevat nämä elämänkokemukset. Haastattelin tutkimustani varten kuutta naista, jotka olivat iältään 25–30-vuotiaita ja luokittelivat itsensä kosmetiikan suurkuluttajiksi. Tiedonkeräysmenetelmänä käytettiin tarinan kerronta-haastatteluita. Tutkimuksen empiirisen aineiston analyysiosio noudattaa tulkitsevaa lähestymistapaa, joka on yleisimmin käytetty narratiivitukimuksessa. Tulkitseva lähestymistapa keskittyy siihen kuinka ihmiset kokevat jonkin tietyn ilmiön elämässään. KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET Kauneus ja viehättävyys on nähty kautta aikain ihailtuina ja toivottuina piirteinä naisten keskuudessa. Nuoret naiset alkavat käyttää meikkiä siitä syystä, että ovat tyytymättömiä ulkonäköönsä, lisäksi he osoittavat tällä tavoin muutosta identiteetissään. Ulkonäöstä tulee siis hyvin varhaisella iällä naisen identiteetin ydin. Median luomat paineet kauneuden vaalimisen suhteen vaikuttavat myös paljolti naisten ostokäyttäytymiseen, sillä ostamillaan tuotteilla he pyrkivät edustamaan toivottua, naisellisempaa ja kauniimpaa, minää. Muutokset identiteetissä ja minäkuvassa tuovat kuitenkin tietynlaista varmuutta naisille; ikääntyessä naiset tietävät keitä ovat ja mihin ovat menossa, tästä johtuen he ovat hieman vapautuneempia ulkonäkönsä suhteen. Medialla voidaan nähdä myös olevan tärkeä rooli tässä prosessissa, sillä se vahvistaa entisestään kuluttajan sukupuoli-identiteettiä luomalla tietynlaisia kuvia naiseudesta ja naisena olemisesta. Kauneus sekä siihen liittyvät tuotteet ovat tärkeä osa naiseutta ja naiseksi kasvamista, joten sitä tulee vaalia sukupolvelta toiselle. fi
dc.format.extent 78
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kosmetiikkaa kuluttava nainen nyky-yhteiskunnassa - Narratiiveja naiskuluttajien elämästä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword consumption
dc.subject.keyword kulutus
dc.subject.keyword cosmetics
dc.subject.keyword kosmetiikka
dc.subject.keyword identity
dc.subject.keyword identiteetti
dc.subject.keyword media
dc.subject.keyword media
dc.subject.keyword narrative
dc.subject.keyword tarina
dc.subject.keyword society
dc.subject.keyword yhteiskunta
dc.subject.keyword story-telling
dc.subject.keyword tarinan kerronta
dc.subject.keyword women
dc.subject.keyword naiset
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206071750
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon kosmetiikka
dc.subject.helecon cosmetics
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon kuluttajat
dc.subject.helecon consumers
dc.subject.helecon naiset
dc.subject.helecon women
dc.subject.helecon tarina
dc.subject.helecon narrative
dc.subject.helecon identiteetti
dc.subject.helecon identity
dc.ethesisid 12824
dc.date.dateaccepted 2012-05-11
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account