Learning Centre

Learning to carry out multiple acquisitions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Vuori, Natalia
dc.date.accessioned 2012-06-04T11:59:20Z
dc.date.available 2012-06-04T11:59:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-60-4651-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-4650-1 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3559
dc.description.abstract The ability to carry out multiple acquisitions is an important source of competitive advantage for firms. However, developing this ability is challenging due to the complexity of learning processes. Although prior research has devoted a considerable amount of attention to the topic, significant gaps remain. We still know little about (1) which kinds of multiple acquisitions strategies firms employ (2) how firms can ensure learning from earlier acquisition experience, and (3) how firms can learn faster than their competitors. This dissertation aims to fill these gaps through three essays. The first essay addresses the first gap. Earlier studies have reported that different companies are prone to selecting similar acquisition strategies when entering a certain country/industry. The same environmental conditions are assumed to cause convergence of acquisition behavior. In contrast, I found that the studied companies used different acquisition strategies in the same country and the same industry. Their strategies differed among four dimensions. Central for success is the ability to design an acquisition strategy that fits both the current conditions in the environment and the firm's acquisition capabilities and resources. The second essay addresses how individuals and firms learn to modify their acquisition strategy so that it is in accord with the new conditions of the focal acquisition. There were three main findings. First, when an acquisition is carried out under new conditions, such as with a different kind of target or different country culture, outcomes tend to improve only if managers have constructed causal mental models that explain why and how elements in the focal system influence one another instead of only mere instructions that simply describe action steps in prescribed order (strip mental models). Second, deep-reflection, characterized by a focus on micro-level causal chains, contextualization, and a multi-agent perspective, leads to the development of causal models while surface reflection results in strip models. Third, even if an individual has reflected on experience in a deep way, he or she may store and communicate non causal knowledge. Communication and storing of non causal knowledge hinders performance acquisitions in new contexts. These findings were inductively developed from 65 interviews, 3,300 pages of archival material, and meeting observations in five serial acquirers. In the third essay, I further deepen our understanding of learning processes. I argue that as long as there are no changes in environment, the use of non-causal decision rules (strip mental models and some types of heuristics) allows more rapid improvement in performance than the use of causal decision rules (causal mental models and causal knowledge). As time goes on and environmental changes eventually occur, only causal knowledge provides the basis for success en
dc.description.abstract Kyvykkyys toteuttaa useita yritysostoja on tärkeä kilpailukyvyn lähde yrityksille, mutta sen kehittäminen on haastavaa oppimisprosessien monimutkaisuuden vuoksi. Vaikka aihetta on tutkittu paljon, vielä ei tiedetä (1) minkälaisia strategioita yritykset käyttävät tehdessään useita yritysostoja, (2) miten yritykset oppivat aikaisemmasta yritysosto-kokemuksestaan ja (3) miten yritykset voisivat oppia kilpailijoitaan nopeammin. Tämä väitöskirja pyrkii täyttämään nämä nykytietämyksen aukot kolmen esseen avulla. Ensimmäinen essee pyrkii vastaamaan ensimmäiseen nykytietämyksessä tunnistettuun puutteeseen. Aikaisemmin on havaittu, että yritykset valitsevat samanlaisen yritysostostrategian toimiessaan tietyssä maassa tai tietyllä toimialalla. Niinpä tutkijat ovat olettaneet, että samanlaiset olosuhteet markkinoilla saavat yritykset tekemään yhdenmukaisia valintoja. Empiirinen analyysini johtaa päinvastaisiin tuloksiin. Samassa maassa samalla toimialalla toimineet yritykset erosivat toisistaan seuraavilla ulottuvuuksilla: (1) tarvittava yritysostojen määrä, (2) toimenpiteiden laatu, (3) paikallisten johtajien palkkaus ja (4) kumppanin luonne. Onnistumisen kannalta on keskeistä, että strategia on yhteensopiva paikallisten olosuhteiden ja yrityksen kyvykkyyksien kanssa. Toinen essee käsittelee, miten yksilöt ja yritykset oppivat muokkaamaan yritysostostrategiaansa niin, että se sopii uusimpaan yritysostoon. Esseessä käsitellään kolmea löytöä. (1) Kausaaliset mentaalimallit ovat onnistumisen kannalta keskeisiä kun yritysosto tehdään uusissa olosuhteissa. Toisin kuin yksinkertaiset ohjeet, kausaaliset mentaalimallit kuvaavat miksi ja miten systeemin osat vaikuttavat toisiinsa. (2) Ainoastaan syvällinen kokemusten pohdinta (syy-seuraus-ketjujen ymmärtäminen, kontekstualisointi ja monen toimijan näkökulma) johtaa kausaalisten mentaalimallien kehittymiseen. (3) Yksilöt saattavat kommunikoida pinnallisia ohjeita kausaalisten mentaalimallien kehittämisestä huolimatta, mikä heikentää yritysten suoritusta uusissa ympäristöissä. Toisen esseen aineisto (mm. 65 haastattelua) on kerätty viidestä useita yritysostoja tehneestä yrityksestä. Kolmannessa esseessä syvennän oppimisprosesseihin liittyvää ymmärrystä. Argumentoin, että yksinkertaiset ohjeet mahdollistavat tulosten parantamisen nopeammin kuin kausaaliset mentaalimallit, mutta ainoastaan ympäristön ollessa vakaa. Toisaalta kausaaliset mentaalimallit johtavat parempiin tuloksiin ajan kuluessa ja kun ympäristössä lopulta tapahtuu muutoksia. Lisäksi ne mahdollistavat uusien, tehokkaampien strategioiden suunnittelun fi
dc.format.extent 170
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 74/2012
dc.relation.haspart Natalia Vuori and Tomi Laamanen. Performance implications of different types of geographic roll-up acquisition programs.
dc.relation.haspart Natalia Vuori and Timo Vuori. Mind the way you reflect: Causal knowledge in organizational learning.
dc.relation.haspart Natalia Vuori. Toward a cognitive explanation of heterogeneity in the speed of capability development.
dc.subject.other Management en
dc.title Learning to carry out multiple acquisitions en
dc.title Oppimisdynamiikka yritysostosta toiseen fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword organizational learning en
dc.subject.keyword capabilities development en
dc.subject.keyword multiple acquisitions en
dc.subject.keyword decision rules en
dc.subject.keyword causal knowledge en
dc.subject.keyword heuristics en
dc.subject.keyword mental models en
dc.subject.keyword cognition en
dc.subject.keyword oppiminen fi
dc.subject.keyword oppiminen yritysostoista fi
dc.subject.keyword useat yritysostot fi
dc.subject.keyword päätöksenteon säännöt fi
dc.subject.keyword kausaalinen tieto fi
dc.subject.keyword heuristiikat fi
dc.subject.keyword mentaalimallit fi
dc.subject.keyword kognitio fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-4651-8
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Laamanen, Tomi, Professor
dc.opn Zollo, Maurizio, Professor, Department of Management and Innovation, Bocconi University, Italy
dc.rev Bingham, Christopher B., Professor, the University of North Carolina at Chapel Hill, the U.S.
dc.rev Reus, Taco, Professor, Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University Rotterdam, the Netherlands
dc.date.defence 2012-05-31


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse