Exchange of BIM designs between designer and contractor in underground construction

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kalliokari, Miika
dc.contributor.advisor Winderholler, Rodrigo
dc.contributor.author Rislakki, Jussi
dc.date.accessioned 2018-12-14T16:13:14Z
dc.date.available 2018-12-14T16:13:14Z
dc.date.issued 2018-12-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35558
dc.description.abstract While the use of building information models (BIM) has been well adopted in the building construction industry, similar advances in the rock construction industry has lagged. This is due to the diverse nature of rock constructing and the lack of a BIM- software specifically designed for the modelling of underground structures. As a result, the industry still uses mostly 2D drawings for presenting design information. Presenting a real-life structure in 2D requires the production of multiple separate drawings, including different views and detail drawings. A change in the design would require all the separate drawings to be updated one-by-one. Since the number of drawings in a typical underground construction project can amount to tens or even hundreds, the work-load of organizing all the documents and keeping them unambiguous becomes immense. Furthermore, calculating important project information, such as excavation volumes, must be done manually. Using a BIM, instead of 2D drawings, to collect and organ The aim of this study was to produce all the excavation design documents for an on-going project in Kittilä’s goldmine using a BIM software called Autodesk Revit. Based on these designs, the contractor is supposed to realize the excavations. en
dc.description.abstract Maanalaisen rakentamisen projekteissa tietomallin käyttäminen ei ole vakiintunut samalla tavalla kuin talonrakennusalalla. Tämä johtuu siitä, että kalliorakennuskohteet ovat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan hyvin vaihtelevia, eikä kalliorakentamisen erityistarpeisiin suunniteltua tietomallintamisohjelmaa ole yleisesti käytössä. Siksi kalliorakennusalalla käytetään pääsääntöisesti 2D-piirustuksia louhintasuunnitelmien esittämiseen. Jotta kalliorakennuskohde voidaan esittää kattavana 2D-piirustusten avulla, on tehtävä lukuisia erillisiä suunnitelmapiirustuksia. Jos suunnitelmat muuttuvat projektin aikana, on kaikki yksittäiset 2D-piirustukset päivitettävä yksi kerrallaan vastaamaan muuttunutta suunnitelmaa. Sen lisäksi määrälaskenta esimerkiksi leikattavien kallioiden tilavuudesta joudutaan usein tekemään käsin 2D-piirustusten avulla. Koska tyypillinen kalliorakennusprojekti koostuu useista kymmenistä, tai jopa sadoista piirustuksista, kaikista dokumenteista huolehtiminen kasvattaa kokonaistyömäärää huomattavasti. Tietomallin käyttäminen 2D-piirustusten sijaan voisi vähentää suunnittelijan työmäärää samalla myös helpottaen urakoitsijan työtä. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli löytää toimiva tapa tuottaa louhintasuunnitelma-asiakirjat Kittilän kultakaivoksen uuteen huoltotasoon käyttäen Autodesk Revit- ohjelmistoa. Näiden louhintasuunnitelmien avulla urakoitsijan on tarkoitus toteuttaa tarvittavat louhinnat ja lujitukset. fi
dc.format.extent 54
dc.language.iso en en
dc.title Exchange of BIM designs between designer and contractor in underground construction en
dc.title Louhintasuunnitelmien välittäminen tietomallin avulla suunnittelijan ja urakoitsijan välillä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword building information model en
dc.subject.keyword BIM en
dc.subject.keyword underground construction en
dc.subject.keyword excavation design en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812146574
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode ENG23 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Rinne, Mikael
dc.programme Master's Programme in Geoengineering (GEO) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account