Kamerajärjestelmän liittäminen mobiilikartoitusjärjestelmään

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Rönnholm, Petri
dc.contributor.author Aaltonen, Lassi
dc.date.accessioned 2018-12-14T16:12:30Z
dc.date.available 2018-12-14T16:12:30Z
dc.date.issued 2018-12-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35552
dc.description.abstract Mobiilikartoitusjärjestelmät tarjoavat nopean ja kustannustehokkaan tavan ympäristön mallintamiseen georeferoitujen kuvien ja LiDAR-perusteisen 3D-pistepilven avulla. Mobiilikartoitusjärjestelmä koostuu useista paikannus- ja kartoitussensoreista. Eri sensorien keräämien aineistojen yhteen liittämiseksi vaaditaan tarkka järjestelmäkalibrointi. Tässä työssä perehdyttiin mobiilikartoitusjärjestelmän järjestelmäkalibrointiin erityisesti fotogrammetrian näkökulmasta. Työn kokeellisessa osassa kamera liitettiin osaksi veneeseen asennettua mobiilikartoitusjärjestelmää, johon oli asennettu valmiiksi kaksi GNSS-antennia, inertiajärjestelmä, laserkeilain ja monikeilainkaikuluotain. Tavoitteena oli kuva- ja laserkeilausaineistojen mahdollisimman hyvä yhteensovittaminen laserpistepilven värittämistä ja 3D-mallin teksturointia varten. Tärkeimpänä mallinnusympäristönä toimi Jyväskylässä sijaitseva Kuokkalan sillan lähialueet. Kuvien ja laserpistepilven yhteensovituksessa saavutettiin 3,5 cm sijaintitarkkuus kohdekoordinaatistossa ja 3,0 pikselin tarkkuus kuvatasolla. LiDAR-perusteisen 3D-mallin teksturointi hyödyntäen veneestä otettua georeferoitua kuva-aineistoa osoittautui käyttökelpoiseksi etenkin tasomaisten, pystysuuntaisten kohteiden osalta. fi
dc.description.abstract Mobile mapping systems offer fast and cost-effective method to model environment with georeferenced images and LiDAR-based 3D point clouds. A mobile mapping system contains multiple different navigation and mapping sensors. An accurate system calibration is required to align the data acquired by different sensors. In this work, system calibration of the mobile mapping system was investigated especially from the photogrammetric point of view. A camera was integrated into the boat-based mobile mapping system which consists of two GNSS-antennas, inertial navigation system, laser scanner and multibeam echosounder. The study aimed to align imaging and laser scanning data in a appropriate way for point cloud colorization and texturing of the 3D model. The most important modelling environment was Kuokkala bridge and its neighbouring area located in Jyväskylä. Geometric accuracy of 3,5 cm in the object coordinate system and pixel accuracy of 3,0 pixels on the image plane were achieved in the alignment of the images and laser point cloud. Texturing of the LiDAR-based 3D model utilizing georefer-enced imaging data from the boat turned out to be usable especially for planar, vertical objects. en
dc.format.extent 72 + 45
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kamerajärjestelmän liittäminen mobiilikartoitusjärjestelmään fi
dc.title Integrating camera system into mobile mapping system en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword mobiilikartoitusjärjestelmä fi
dc.subject.keyword kamera fi
dc.subject.keyword fotogrammetria fi
dc.subject.keyword kameran kalibrointi fi
dc.subject.keyword järjestelmä kalibrointi fi
dc.subject.keyword aikasynkronointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812146568
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode ENG22 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vaaja, Matti
dc.programme Master's Programme in Geoinformatics (GIS) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account