Modelling IoT Business Opportunities

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Erkkola, Jussi-Pekka
dc.contributor.advisor Puustinen, Kai
dc.contributor.author Seppänen, Hannu
dc.date.accessioned 2018-12-14T16:05:17Z
dc.date.available 2018-12-14T16:05:17Z
dc.date.issued 2018-12-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35490
dc.description.abstract Our world is becoming increasingly digitized. Digitalization has changed and is changing business models at accelerating pace and creating new revenue and value-producing opportunities. We are now witnessing the age where the digital technologies are harnessed for our advantage - as the physical technologies were harnessed in the first industrial revolution. Still, the digital world and the physical world are separated from each other. This is the one significant issue, that the Internet of Things (IoT) is about to change. The vision of the IoT is to connect people and devices and produce a vast variety of new goods and services. As the IoT is a novel phenomenon, it can be a difficult concept to define. It can be difficult to create a comprehensive understanding on what the IoT is and what kind opportunities it has to offer. In addition, The IoT is a complex phenomenon in terms of monetization. It can be difficult to create a comprehensive understanding on where the real value of the IoT comes from. The goal of this study is to to create a framework of possible IoT business opportunities for the target company. This is done by creating a conceptualization that unfolds the different roles there are in IoT business for the target company to take or aim for. In addition to the conceptualization, there is also a need to create better understanding of the customership and value proposition related to the IoT business, and recognize the most important barriers of adoption and capabilities required for managing the barriers of adoption. en
dc.description.abstract Digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa liiketoimintamalleja kiihtyvällä vauhdilla luoden uusia mahdollisuuksia arvontuotolle. Todistamme nyt aikakautta, jossa digitaaliset teknologiat valjastetaan käyttöön, kuten fyysiset teknologiat valjastettiin ensimmäisessä teollisessa vallankumouksessa. Siltikin digitaalinen ja fyysinen maailma ovat olleet tähän asti erossa toisistaan. Tämä on merkittävin asia, jonka esineiden internet tulee muuttamaan. Esineiden internetin visiona on yhdistää ihmiset ja laitteet ja luoda laaja valikoima uusia tavaroita ja palveluita. Koska esineiden internet on uusi ilmiö, sen määritteleminen voi olla vaikeaa. On haastavaa luoda kattavaa käsitystä siitä, mitä esineiden internet on ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa. Lisäksi esineiden internet on minimutkainen ilmiö kaupallistamisen kannalta. On haastavaa luoda kattavaa käsitystä mistä esineiden internetin todellinen arvo tulee. Tämän opinnäytteen tavoitteena on luoda viitekehys, jonka avulla kohdeyritys voi paremmin hahmottaa esineiden internetin tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä mahdollistetaan hahmottamalla erilaiset roolit, joihin kohdeyritys voi asettua. Viitekehyksen lisäksi opinnäytteen tavoitteena on luoda parempi ymmärrys IoT-liiketoimintaan liittyvistä asiakkuuksista ja arvolupauksista, sekä tunnistaa tärkeimmät käyttöönoton esteet sekä tarvittavat kyvykkyydet niiden hallitsemiseksi. fi
dc.format.extent 105 + 6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Modelling IoT Business Opportunities en
dc.title IoT-liiketoiminnan mallintaminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Internet of things en
dc.subject.keyword IoT en
dc.subject.keyword conceptualization en
dc.subject.keyword framework en
dc.subject.keyword business models en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812146506
dc.programme.major Software and Service Engineering fi
dc.programme.mcode SCI3043 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Mäntylä, Martti
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account