Kahden LVI-suunnitteluohjelmiston vertailu tietomallipohjaisen LVI-suunnittelun näkökulmasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pentikäinen, Juha
dc.contributor.author Heinonen, Mikael
dc.date.accessioned 2018-12-14T16:00:52Z
dc.date.available 2018-12-14T16:00:52Z
dc.date.issued 2018-12-10
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35451
dc.description.abstract MagiCAD for AutoCAD sekä MagiCAD for Revit ovat eri isäntäsovellukselle kehitettyjä taloteknisten järjestelmien suunnittelu- ja tietomallinnusohjelmistoja. Tässä diplomityössä näitä ohjelmistoja vertailtiin keskenään. Vertailun tavoitteena oli selvittää, kumpi ohjelmistoista on parempi työkalu tietomallipohjaiseen LVI-suunnitteluun työn tilanneen yrityksen kannalta. Vertailun ulkopuolelle jätettiin ohjelmistojen sähkö- ja sprinklerisuunnitteluun tarkoitetut sovellukset. Ohjelmistoja vertailtiin työntutkimuksen menetelmin sekä käsittelemällä paremman ohjelmiston valintaa monikriteerisenä päätöksenteko-ongelmana, joka ratkaistiin analyyttisen hierarkiaprosessin avulla. Työntutkimuksessa ohjelmistojen välinen LVI-suunnittelutyön tehokkuuden ero mitattiin erityyppisissä asuinhuoneistoissa suunnitteluosa-aluekohtaisesti normaaliaikatutkimuksen metodiikkaa soveltaen. Vertailua varten molempia ohjelmistoja käytettiin eri tutkimuskohteissa uuden asuinkerrostalon toteutussuunnitteluvaiheen pääasiallisena suunnittelu- ja mallinnusohjelmistona. Työntutkimuksen tulosten perustella MagiCAD for Revit on hieman tehokkaampi ohjelmisto asuinhuoneistojen radiaattorilämmityksen suunnitteluun, kun taas MagiCAD for AutoCAD on hieman tehokkaampi asuinhuoneistojen käyttövesi- ja viemärisuunnitteluun. Ilmanvaihtosuunnittelun osalta vertailukelpoisia tuloksia ei saatu tutkimuskohteiden ilmanvaihtojärjestelmien välisten erojen takia. Analyyttisen hierarkiaprosessin tulosten mukaan MagiCAD for Revit on pienellä erolla parempi ohjelmisto tämän diplomityön tilanneelle yritykselle. Saadut tulokset ovat tämän diplomityön tavoitteen kannalta epäselviä. Tehty työntutkimus oli liian kapea-alainen antaakseen todenmukaista ja luotettavaa kuvaa ohjelmistojen kokonaistehokkuudesta LVI-suunnittelutyössä. Analyyttisessä hierarkiaprosessissa ohjelmistojen välinen ero tuloksissa jäi niin pieneksi, ettei MagiCAD for Revitin paremmuutta voida kiistatta todeta. Tehtyjen tutkimusten perusteella kummankaan ohjelmiston ei voida todeta olevan selvästi toista parempi vaihtoehto työn tilanneelle yritykselle. fi
dc.description.abstract MagiCAD for AutoCAD and MagiCAD for Revit are BIM capable MEP extensions for different host applications. The purpose of this master’s thesis is to compare these software extensions. The goal of the comparison is to investigate which of the compared software extension would be better for BIM-based HVAC design from a perspective of a company, Climaconsult Finland Oy. MagiCAD applications for electrical and sprinkler design were excluded from the comparison. The comparison was done by using work study methodology and considering comparison as a multi-criteria decision-making problem which was solved by using analytic hierarchy process. Adapted standard time measurement method was used for determining the effectiveness of HVAC design with the compared software extensions. The both software extensions were used as a primary design and modelling tool for doing HVAC design for new apartment building in separate HVAC design projects. According to the work study results MagiCAD for Revit was slightly more effective software for designing heating radiators for apartments and MagiCAD for AutoCAD was slightly more effective for designing sewer and domestic water systems. Ventilation systems were significantly different between the projects and therefore comparable results could not be acquired. The outcome of the analytical hierarchy process suggest that MagiCAD for Revit is better software for Climaconsult Finland Oy by small margin. Acquired results from both work study and analytical hierarchy process are unclear. Work study was not extensive enough to give a realistic understanding about which program gives the better total effectiveness for HVAC design. On the other hand, the difference in analytical hierarchy process result was extremely small and because of that the result is debatable. Based on results neither of the compared software have a significant overall advantage over each other for usage purposes of Climaconsult Finland Oy. en
dc.format.extent 81 + 9
dc.language.iso fi en
dc.title Kahden LVI-suunnitteluohjelmiston vertailu tietomallipohjaisen LVI-suunnittelun näkökulmasta fi
dc.title Comparison of two HVAC design software from BIM-based HVAC design point of view en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tietomallintaminen fi
dc.subject.keyword MagiCAD for AutoCAD fi
dc.subject.keyword Revit for Revit fi
dc.subject.keyword analyyttinen hierarkiaprosessi fi
dc.subject.keyword työn tutkimus fi
dc.subject.keyword normaaliaikatutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812146466
dc.programme.major Building Energy and HVAC Technology fi
dc.programme.mcode ENG21 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kosonen, Risto
dc.programme Master's Programme in Energy Technology (EEN) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account