Katti-Kalevi Raidallinen - Lastenkirjallisuuden kuvituksen merkitys oman kuvitusprosessin kautta tarkasteltuna

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lautenbacher, Nathalie
dc.contributor.author Henttinen, Mimi-Anna
dc.date.accessioned 2018-12-12T13:24:27Z
dc.date.available 2018-12-12T13:24:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35429
dc.description.abstract Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni koostuu produktio-osiosta ja kirjallisesta työstä. Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa käsittelen taustakirjallisuuden valossa lastenkirjojen kuvituksen merkitystä lapselle. Lisäksi avaan opinnäytetyöni produktio-osiota, itse kirjoittamani lastenkirjan kuvitusprosessia ja peilaan sitä esittelemäni taustakirjallisuuden aiheisiin. Kirjallisessa työssäni on neljä lukua: johdanto, taustatutkimuksen esittely, oman kuvitusprosessin kuvaus ja reflektio. Johdantoluvussa kerron työskentelystäni sekä neurologisesti tyypillisten että erityistarpeisten lasten parissa, mikä on toiminut innoittajana lastenkirjaprojektin aloittamisessa. Johdannon lopussa identifioin tutkimuskysymyksen:’ Mikä merkitys lastenkirjan kuvituksella on?’ johon kirjallisen tutkimukseni on määrä vastata. Toisessa luvussa käsittelen lastenkirjallisuuden luokittelua ja erityispiirteitä. Seuraavissa kappaleissa syvennyn kuvan ja tekstin erityislaatuiseen suhteeseen, värin ja viivan käyttöön ja merkitykseen sekä sommittelun erityispiirteisiin lastenkirjakuvituksessa ja havainnollistan näitä tunnetuista lastenkirjakuvituksista valikoimillani kuvilla. Luvun lopussa käsittelen kuvituksen merkitystä oppimisen tukena ja kommunikaation välineenä. Kolmannessa luvussa avaan omaa kuvitusprosessiani. Lähden käsittelyssäni liikkeelle kirjani: Katti-Kalevi Raidallinen menee Japaniin – ainakin melkein tarinasta ja hahmoista sekä niihin liittyvistä tavoitteistani. Kuvailen luvussa hahmojen luomista ja luonnosteluvaihetta kuvin havainnollistaen. Kerron tekniikka- ja välinevalinnoistani sekä väreistä ja sommittelusta. Luvun lopussa nosta esille tekemiäni ratkaisuja pedagogisesta näkökulmasta. Neljännessä luvussa koostan projektini ja arvioin sen onnistuneisuutta ja mietin mitä olisin voinut mahdollisesti tehdä toisin. Pohdin lisäksi kirjaprojektini jatkonäkymiä. Lopuksi palaan esittämääni tutkimuskysymykseen ja sen herättämiin ajatuksiin. fi
dc.format.extent 23
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Katti-Kalevi Raidallinen - Lastenkirjallisuuden kuvituksen merkitys oman kuvitusprosessin kautta tarkasteltuna fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword kuvitus fi
dc.subject.keyword kuvakirjat fi
dc.subject.keyword akvarelli fi
dc.subject.keyword satu fi
dc.subject.keyword satukirja fi
dc.subject.keyword lapset fi
dc.subject.keyword lastenkirjallisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812126445
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Lautenbacher, Nathalie
dc.programme Muotoilu fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account