Linnakaupunki school

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Sanaksenaho, Pirjo
dc.contributor.author Biström, Klara
dc.date.accessioned 2018-12-12T13:24:13Z
dc.date.available 2018-12-12T13:24:13Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35427
dc.description.abstract As suggested by the City of Turku, I did my thesis on school architecture, with the end result being architectural plans for a new school in the neighbourhood of Linnakaupunki, Turku. The project required studying and analysing the history, current situation and future of the neigbourhood and it's surroundings. I also researched both international and finnish school architecture in general, with a focus on finnish school architecture history. Furthermore, I defined parameters for choosing suitable reference projects from current architecture. I studied and analysed the projects based on their room programmes, spatial planning and aesthetic aspects. Based on information acquired from both the City of Turku and my own research, I defined the room programme for the project. One of the goals for planning the school was that it should be planned in phases, enabling it to grow as the neighbourhood was being built. The next part of the project was to test different ideas and concepts to find out what works both on the site and with the different building phases. With the information gained from the concept testing, I chose a design that I developed further. The objectives were to have a building that was suitable in the neighbourhood, which was to be built quite densely and with defined city blocks, while at the same time leaving as much of the site as possible for the schoolyard. With the site connecting to a major city park on one side, it was natural to place the yard in direct contact with the park. Bringing the mass of the building right up to the street, the functions of the school are being displayed as a part of the cityscape, livening up the neighbourhood and encouraging multi-purpose and night time use of the spaces. Placing the parking and maintenance entrances in the north of the site, at the back of the building cleans up the street facade for pedestrians. The spaces of the school are arranged around an atrium-like main hall, from most public (ground floor) to most private (third floor). Especially the spaces on the ground floor are designed to be easily accessible in the nighttime and n weekends, to get the most effective use out of the building. The spaces are arranged into home units, where each class have their base for subjects like finnish and maths, and other teaching spaces that are more specialised toward certain subjects. Wood is used as the main building material as it is a renewable resource. en
dc.description.abstract Diplomarbetet behandlar skolarkitektur, och arbetets målsättning är att föreslå planer till en ny skola i den nya stadsdelen Linnakaupunki i Åbo. Förslaget framförs i form av arkitektritningar för skolan. Arbetet gjordes på ett förslag av Åbo stad, men har utformats självständigt. I projektet studeras och analyseras stadsdelen Linnakaupunkis historia, nuläge och framtida utveckling. Arbetet utforskar även både internationell och inhemsk skolarkitektur, med fokus på den finska skolarkitekturens utveckling. Internationell skolarkitektur analyseras i form av referensprojekt som utvalts genom prioritering av relevans. Referensprojekten analyseras genom att undersöka rumsprogram, spatial planering och estetiska aspekter. På basis av information från både Åbo stad och slutledningar av egen efterforskning, utformas ett rumsprogram för Linnakaupunki skola. En av huvudmålsättningarna är att skolan byggs i faser, vilket möjliggör att den kan växa i takt med att stadsdelen utvecklas. I projektets nästa del undersöks och jämförs ideer och koncept med syftet att komma fram till vad som fungerar bäst, både i förhållande till tomten och till byggfaserna. Utgående från slutledningarna väljs ett koncept för vidare utveckling. Målsättningarna var att skapa en byggnad som passar in i stadsdelen, vilken i framtiden karaktäriseras av rätt så urbana och vinkelräta stadskvarter. Samtidigt prioriteras skolgårdens storlek och anknytning till Venice park, ett större grönområde som gränsar till projektets tomt. Genom att placera byggnadens massa intill områdets huvudgata, framhävs skolans aktiviteter som en del av stadsbilden, vilket gör gatan mer livlig och uppmuntrar till användning av byggnaden även kvällstid och under veckosluten. Genom att placera parkering och lastningsingången norr om byggnaden frigörs gatufasaden till fotgängare och cyklister. Skolans utrymmen finns placerade runt en atriumlik huvudhall med de mest offentliga utrymmen på bottenvåningen och de mer privata på andra och tredje våningen. Många av utrymmena är avsedda även för kvälls- och veckoslutsbruk, vilket effektiverar byggnadens användning. Undervisningsutrymmena är grupperade i sk hemenheter, där varje grupp har sin basundervisning, medan ämnen som kräver mer specialiserad utrustning är i gemensam användning. Trä anvands som huvudsakligt byggmaterial pga att det är en förnybar resurs.
dc.format.extent 82
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Linnakaupunki school en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword school architecture en
dc.subject.keyword primary school en
dc.subject.keyword elementary school en
dc.subject.keyword education architecture en
dc.subject.keyword Turku en
dc.subject.keyword Linnakaupunki en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812126443
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sanaksenaho, Pirjo
dc.programme Arkkitehtuuri fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account