Aural identities – Auditive representations of ethnicity in documentary films

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Takala, Päivi
dc.contributor.author Brunou, Miki-Valtteri
dc.date.accessioned 2018-12-12T13:19:42Z
dc.date.available 2018-12-12T13:19:42Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35400
dc.description.abstract In this thesis, I’m discussing the topic of representation in documentary films from the standpoint of audio post production and score music composition. My specific concern is how ethnic and cultural characteristics are expressed and denoted through the narrative conventions of sound design and score music. The case study of this thesis is a feature-length documentary film Between Rings (2014), that was filmed in Zambia by a Finnish-Zambian production crew. Although the topics discussed in this thesis are based on a theoretical framework of academic film studies, I’m also examining practical post production techniques and aural denotative practices related to representing social actors and cultural environments in nonfiction films. Here, my purpose is to provide the reader a comprehensive review of frequently employed methods of auditive narration practices found in contemporary film productions, while addressing the characteristic ethical indifference that has been permeating the auditive signification processes in nonfiction films. It is being noted how audio narration has not been receiving the theoretical attention it deserves, contrary to the abundance of critical discussions related to the topic of visual representation. The aim of the thesis is to present arguments against the persistent notion of sound design and incidental music being essentially non-representative forms of cinematic narration. As long as they are not thought to directly contribute to the depictions of social actors represented in documentary film narratives, their denotative mechanisms will be excluded from the beneficiary influence of critical examination, thus increasing the possibility of misrepresenting individuals and communities depicted in documentary films. en
dc.description.abstract Käsittelen opinnäytetyössäni äänikerronnan ja elokuvamusiikin ilmaisullisia keinoja dokumentaarisen aineiston varaan rakennetuissa elokuvallisissa narratiiveissa. Tutkimuskysymyksenäni on tarkastella miten äänisuunnittelu ja elokuvamusiikki ilmentävät ja merkitsevät etnisiä ja kulttuurillisia ominaispiirteitä dokumenttielokuvissa. Tutkielmani tapaustutkimuksena sekä opinnäytteeni taiteellisena osiona on suomalais-sambialainen dokumenttielokuva Between Rings (2014), joka kuvattiin ja äänitettiin Sambiassa vuosien 2011–2013 aikana. Vaikka tutkimusmetodini perustuvat pääosin akateemisen lähdemateriaalin tarjoamaan teoreettisen viitekehykseen, käsittelen opinnäytteessäni myös erilaisia äänisuunnittelun ja elokuvamusiikin tekniikoita sekä ilmaisullisia konventioita osana dramaturgisesti rakennettua elokuvakerrontaa. Yhtenä työtäni ohjaavana pyrkimyksenä on tarjota lukijalle havainnollinen läpileikkaus aikalaiselokuvien äänellisistä kerrontakeinoista, sekä kartoittaa dokumentaaristen representaatioiden takaa avautuvaa eettistä ongelmakenttää. Tarkastelen lisäksi elokuvaäänen jälkituotantoprosessien käytännönläheisyyttä ja ongelmanratkaisua painottavaa työkulttuuria, sikäli kun se kytkeytyy totuudellisuuden ja autenttisuuden kysymyksiin. Painotan aineistoni analyysissä kuvakerronnan ja äänikerronnan eettistä yhteismitattomuutta, sekä äänen toissijaista asemaa elokuvanteon arvohierarkiassa, mikä heijastuu osaltaan elokuvantekijöiden sisällöllisiin valintoihin ja elokuvan totuusväittämien rakentumiseen jälkituotantovaiheessa. Opinnäytteeni keskeisenä tavoitteena on kyseenalaistaa ja purkaa käsitystä äänisuunnittelusta ja elokuvamusiikista ei-representatiivisina kerrontakeinoina. Niin kauan kuin elokuvaäänen ei koeta vaikuttavan kuvakerronnan tavoin dokumentaaristen narratiivien eettisiin ulottuvuuksiin sekä kysymyksiin autenttisesta todellisuussuhteesta, äänen ja musiikin suhteita elokuvanteosta riippumattomaan todellisuuteen ei voida tyhjentävästi ymmärtää. Joissakin tapauksissa tämä saattaa johtaa väärinymmärryksiin sekä dokumenttielokuvissa kuvattujen kulttuureiden ja tosiasiallisten henkilöiden kaltoinkohteluun, kuten pyrin mainitsemieni esimerkkien avulla osoittamaan.
dc.format.extent 108
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Aural identities – Auditive representations of ethnicity in documentary films en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword documentary film en
dc.subject.keyword representation en
dc.subject.keyword sound design en
dc.subject.keyword score music en
dc.subject.keyword audio post production en
dc.subject.keyword authenticity en
dc.subject.keyword ethics en
dc.subject.keyword ethnicity en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812126415
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Ikonen, Antti
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account