Strategisuus työpaikkailmoituksissa - strategista rekrytointiviestintää etsimässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Turkulainen, Tiina
dc.date.accessioned 2012-06-02T01:30:41Z
dc.date.available 2012-06-02T01:30:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3537
dc.description.abstract Tavoitteet Sekä viestintään että henkilöstöjohtamiseen liitetään vahvasti strategisuus. Näiden käsitteiden yhtymäkohdassa on rekrytointiviestintä, ja osana rekrytointiviestintää työpaikkailmoitukset. Rekrytointiviestintään ja työpaikkailmoituksiin strategisuutta ei kuitenkaan liitetä. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää erityisesti työpaikkailmoitusten kautta, mitä strateginen rekrytointiviestintä voisi olla, ilmeneekö sitä todellisuudessa ja minkälaisilla viestinnällisillä keinoilla strategisuutta luodaan työpaikkailmoituksissa. Tavoitteena on myös määritellä strateginen työpaikkailmoitus suhteessa muihin työpaikkailmoituksen tyyppeihin. Tutkimusaineisto ja menetelmät Aineistona tässä tutkielmassa on 40 kappaletta työpaikkailmoituksia, jotka on julkaistu Helsingin Sanomissa marraskuun 2010 ja tammikuun 2011 välisenä aikana. Tarkastelen aineistoa ensin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin selvittääkseni, onko aineiston ilmoitusten joukossa strategisia työpaikkailmoituksia sekä selvittääkseni, minkälaisia muita työpaikkailmoitusten kategorioita aineistossa on. Apunani käytän kirjallisuuskatsauksen pohjalta tekemääni tarkastuslistaa strategisen ilmoituksen kriteereistä. Tämän jälkeen identifioin strategisuutta luovat viestinnälliset keinot ja tunnistan muut työpaikkailmoitusten kategoriat retorista analyysia käyttäen. Tulokset Sisällönanalyysin avulla löysin aineistosta strategisen työpaikkailmoituksen kriteerit täyttäviä ilmoituksia. Retorisessa analyysissa tunnistin aineistosta strategisten työpaikkailmoitusten lisäksi myös kaksi muuta työpaikkailmoitusten kategoriaa, jotka nimesin tiedottavaksi työpaikkailmoitukseksi ja yritysmainokseksi. Strategisten työpaikkailmoitusten ominaisuudet onkin helpointa ymmärtää suhteessa muihin kategorioihin. Strategisissa ilmoituksissa korostuu työntekijän tärkeys. Vetoaminen lukijaan tapahtuu sekä järjen että arvojen kautta. Hakijan osaamisvaatimusten lisäksi strategisissa työpaikkailmoituksissa esitetään vaatimuksia myös hakijan persoonaa kohtaan. Olennaista strategisille työpaikkailmoituksille on myös niiden kohdistuminen pienemmälle yleisölle kuin muiden kategorioiden ilmoitukset sekä se, että strategisissa ilmoituksissa houkuttelu perustuu pikemminkin suostutteluun kuin vakuuttamiseen. fi
dc.format.extent 135
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Strategisuus työpaikkailmoituksissa - strategista rekrytointiviestintää etsimässä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword strateginen viestintä
dc.subject.keyword strateginen henkilöstöjohtaminen
dc.subject.keyword rekrytointiviestintä
dc.subject.keyword strateginen rekrytointiviestintä
dc.subject.keyword työpaikkailmoitus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206031736
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish Business Communication en
dc.programme.major Talouselämän viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon rekrytointi
dc.subject.helecon recruiting
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon työnhaku
dc.subject.helecon job applications
dc.subject.helecon ilmoitukset
dc.subject.helecon advertisements
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.ethesisid 12810
dc.date.dateaccepted 2012-04-19
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse