Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Huikko, Stiina
dc.date.accessioned 2012-06-02T01:30:40Z
dc.date.available 2012-06-02T01:30:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3535
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena oli selvittää, voiko yritys hyödyntää sosiaalista mediaa asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessa. Tarkoituksena oli aikaisempaa tutkimusta ja empiiristä tietoa hyödyntämällä selvittää, mitkä ovat ne keinot, jolla uskollisuuteen voidaan vaikuttaa. Empiirinen osio koostui kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin Facebook-sivun vaikutusta sivun tykkääjien asiakasuskollisuuteen. Empiirisen osion tutkimusote oli kvantitatiivinen ja pohjautui suomalaisen elektroniikan jälleenmyyjän ja päivittäistavarakaupan Facebook-sivujen tykkääjiltä kerättyyn dataan. Tutkielman teoreettisessa osassa sosiaalisen median hyödyntämistä asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessa lähestyttiin verkkoyhteisöjen tutkimukseen perustuvan viitekehysmallin kautta. Tutkimustulokset paljastivat, että Facebook-sivuun sitoutumisen ja asiakasuskollisuuden välillä on selvä yhteys. Tuloksista selvisi myös, että Facebook-sivun toimintaan osallistumisella on myös jonkin verran yhteyttä yhteisöön sitoutumiseen sekä asiakasuskollisuuteen. Myös osallistumisen palkitsemisella ja yhteisöön sitoutumisella sekä asiakasuskollisuudella löydettiin toisen aineiston kohdalla yhteys. Löydösten perusteella voidaan todeta, että Facebook-sivun avulla voidaan vaikuttaa asiakasuskollisuuteen ja erityisesti yhteisöön sitoutumisella ja osallistumisen määrällä on yhteys asiakasuskollisuuteen. fi
dc.format.extent 78
dc.language.iso fi en
dc.title Sosiaalisen median hyödyntäminen asiakasuskollisuuteen vaikuttamisessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword sosiaalinen media
dc.subject.keyword asiakasuskollisuus
dc.subject.keyword Facebook
dc.subject.keyword verkkoyhteisöt
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206031734
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon asiakashallinta
dc.subject.helecon customer relationship management
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon media
dc.subject.helecon internet
dc.subject.helecon internet
dc.subject.helecon sosiaalinen media
dc.subject.helecon social media
dc.subject.helecon yhteisöt
dc.subject.helecon communities
dc.ethesisid 12808
dc.date.dateaccepted 2012-02-16
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account