Learning Centre

Omistustyypin ja corporate governance – mekanismien vaikutus tilintarkastajan palveluiden kysyntään

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Timisjärvi, Lotta
dc.date.accessioned 2012-05-26T01:30:38Z
dc.date.available 2012-05-26T01:30:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3523
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vaikuttavatko omistustyyppi sekä corporate governance – mekanismit tilintarkastajan palveluiden kysyntään palkkiona mitattuna. Tilintarkastajan palvelut on jaettu kolmeen osaan: tilintarkastus- ja konsultointipalvelut sekä näiden yhteissumma. Corporate governance – mekanismien osalta kiinnostuksen kohteena ovat sisäinen tarkastus, tilintarkastusvaliokunta sekä yhteistilintarkastus. Omistustyypeistä tutkitaan perheomistusta, valtio-omistusta sekä sisäpiiriomistusta. Lähdeaineisto: Kirjallisuuskatsauksen aineistona käytetään aihealuetta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita sekä tutkimuksia. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kaikista Helsingin Pörssissä vuonna 2009 listatuista yrityksistä paitsi rahoitusalan yrityksistä. Tiedot yrityksistä kerättiin pääosin Orbis – tietokannasta. Tiedot tilintarkastajan palkkioiden suuruudesta, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastusvaliokunnan sekä yhteistilintarkastuksen olemassa olosta kerättiin käsin yritysten vuosikertomuksista. Lopullinen otos sisältää 113 yhtiötä. Aineiston käsittely: Tutkielman tutkimismenetelmä on kvantitatiivinen. Tutkielman hypoteesien testaamiseen käytetään palkkiota selittäviä malleja. Selittävien tekijöiden lukumäärä vaihtelee viidessä mallissa ja selitettävien kolmessa mallissa, joten erilaisia malleja on yhteensä 15. Näille malleille suoritettiin regressioanalyysit. Lisäksi mallien muuttujille suoritettiin korrelaatiotestit. Tulokset: Tutkimuksessa saatiin jonkin verran tukea sille, että yhtiöt, joissa on sisäinen tarkastus maksavat tilintarkastuksesta enemmän eli niiden tilintarkastus on laajempaa. Tämä on yhteneväinen komplementti-teorian kanssa. Sisäisellä tarkastuksella ei todettu olevan vaikutusta konsultointiin tai kokonaispalkkioon. Sen sijaan yhtiöt, joilla on tilintarkastusvaliokunta käyttävät enemmän konsultointipalveluita kuten myös tilintarkastajan palveluita kokonaisuudessaan. Tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin. Yhteistilintarkastuksen omaavat yhtiöt käyttävät konsultointipalveluita tutkimuksen mukaan enemmän kuin muut yhtiöt, mutta yhteistilintarkastuksella ei ole vaikutusta tilintarkastuspalkkioon tai kokonaispalkkioon. Omistustyypeistä selvisi, että valtio-omisteiset yhtiöt käyttävät vähemmän kaikkia tilintarkastajan palveluita. Lisäksi saatiin myös jonkin verran tukea sille, että sisäpiiriomistus on negatiivisessa suhteessa konsultointipalveluiden kanssa. Sisäpiiriomistuksella ei sen sijaan tutkimuksen mukaan ole vaikusta tilintarkastuspalkkioon tai kokonaispalkkioon. Tutkimuksen mukaan perheomistuksella ei ole vaikutusta tilintarkastajan palveluiden kysyntään. fi
dc.format.extent 104
dc.language.iso fi en
dc.title Omistustyypin ja corporate governance – mekanismien vaikutus tilintarkastajan palveluiden kysyntään fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword tilintarkastus
dc.subject.keyword tilintarkastuspalkkio
dc.subject.keyword konsultointipalkkio
dc.subject.keyword omistustyyppi
dc.subject.keyword sisäpiiriomistus
dc.subject.keyword tilintarkastusvaliokunta
dc.subject.keyword sisäinen tarkastus
dc.subject.keyword yhteistilintarkastus
dc.subject.keyword corporate governance
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201205271725
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon palvelut
dc.subject.helecon service
dc.subject.helecon kysyntä
dc.subject.helecon demand
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon corporate governance
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.ethesisid 12799
dc.date.dateaccepted 2012-02-07
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12799


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse