Näkökulmia työhyvinvoinnista: Diskurssianalyysi henkilöstöjohtajien haastatteluista

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Nuuttila, Eerika
dc.date.accessioned 2012-05-25T01:30:43Z
dc.date.available 2012-05-25T01:30:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3517
dc.description.abstract NÄKÖKULMIA TYÖHYVINVOINNISTA Diskurssianalyysi henkilöstöjohtajien haastatteluista TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tausta ja tavoite Työelämän toimintaympäristö on muuttunut viimeisten vuosikymmenten ja etenkin 2000-luvun aikana paljon. Toimintaympäristön jatkuva muutos on luonut ihmisille ja organisaatioille mahdollisuuksia, mutta samalla se on myös vaatinut niiltä paljon. Henkilöstön hyvinvointia voidaan pitää organisaatioiden menestymisen edellytyksenä ja siksi työhyvinvointi onkin noussut erittäin tärkeään asemaan nyky-yhteiskunnan organisaatioissa. Työhyvinvoinnin käsite on muuttunut vuosien saatossa paljon, eikä sille vieläkään ole yhtä yksiselitteistä määritelmää. Määritelmä riippuu siitä mistä näkökulmasta sitä tarkastellaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena on antaa aiheeseen diskurssianalyyttinen näkökulma, ja selvittää miten henkilöstöjohtajat rakentavat työhyvinvoinnin todellisuutta puheillaan. Tutkimuksen aineisto ja toteutustapa Tutkimuksen aineisto koostuu kahdenkymmenenviiden henkilöstöjohtajan haastatteluista, jotka toteutin puhelinhaastatteluina. Analysoin aineistoni diskurssianalyysin avulla, ja pyrin havaitsemaan haastattelemieni henkilöstöjohtajien puheista erilaisia näkökulmia työhyvinvoinnista. Tutkimuksen tulokset Analyysini tuloksena olen hahmottanut henkilöstöjohtajien puheista viisi erilaista diskurssia tyohyvinvoinnista. Nämä diskurssit olivat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin diskurssi, yksilölähtöisen työhyvinvoinnin diskurssi, johtamiskeskeinen työhyvinvoinnin diskurssi, fyysisen työhyvinvoinnin diskurssi sekä työnantajakeskeinen työhyvinvoinnin diskurssi. Kukin diskurssi koostuu erilaisista työhyvinvoinnin tekijöistä ja niiden keskeiset käsitteet vaihtelevat näiden tekijöiden mukaan. Avainsanat Työhyvinvointi, työelämän toimintaympäristö, henkilöstöjohtaja, diskurssi ja diskurssianalyysi fi
dc.format.extent 74
dc.language.iso fi en
dc.title Näkökulmia työhyvinvoinnista: Diskurssianalyysi henkilöstöjohtajien haastatteluista fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword työhyvinvointi
dc.subject.keyword työelämän toimintaympäristö
dc.subject.keyword henkilöstöjohtaja
dc.subject.keyword diskurssi
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201205261720
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon hyvinvointi
dc.subject.helecon welfare
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon haastattelu
dc.subject.helecon interview
dc.ethesisid 12794
dc.date.dateaccepted 2012-05-11
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account