Musiikin vaikutus kuluttajan tunteisiin, ostoaikomuksiin ja käytökseen H&M myymälässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Räisänen, Anna
dc.date.accessioned 2012-05-22T01:30:41Z
dc.date.available 2012-05-22T01:30:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3514
dc.description.abstract MUSIIKIN VAIKUTUS KULUTTAJAN TUNTEISIIN, OSTOAIKOMUKSIIN JA KÄYTÖKSEEN H&M MYYMÄLÄSSÄ TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten H&M myymälässä soitettava musiikki vaikuttaa asiakkaisiin. Tutkimuksessa selvitetään, koettiinko musiikki positiiviseksi vai negatiiviseksi ja minkälaisia tunteita se herätti. Lisäksi selvitetään huomattiinko musiikkia ja koettiinko sen sopivan myymälään. Asiakkaiden ostokäyttäytymistä ja ostoaikeita pyritään myös kartoittamaan mittaamalla rahan- ja ajankäyttöä, sekä aikomusta palata myymälään. Näitä kaikkia asioita mitataan mielipideväittämien avulla, joihin asiakkaat vastasivat poistuttuaan myymälästä. Tämän tutkimuksen toinen tavoite on vertailla erilaisia asiakasryhmiä keskenään ja lopuksi niputtaa mielipideväittämiä yhteen ja muodostaa linkkejä mielipiteiden välillä. LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu itse kerätystä otoksesta. Tutkimusaineisto koostuu 126:n Ison Omenan H&M –myymälässä asioineen koehenkilön haastattelusta. Musiikkia havainnoitiin myös myymälän sisällä. TULOKSET Tutkimuksen tulokset osoittavat, että musiikki vaikuttaa kuluttajan tunteisiin ja käyttäytymi-seen monella tavalla. Taustamusiikkiin suhtautuminen oli keskimäärin neutraalia tai hieman positiivista. Lähes kaikki kuitenkin huomasivat taustamusiikin soivan myymälässä. Eroja löytyi erityisesti ikäluokkien välillä taustamusiikkiin suhtautumisessa. Nuoret alle 30-vuotiaat suhtautuivat taustamusiikkiin selvästi positiivisemmin kuin vanhemmat. Musiikin huomanneiden ja niiden, jotka eivät olleet sitä huomanneet, välillä löytyi myös eroja. Ne, jotka eivät olleet musiikkia huomanneet, eivät kokeneet, että se olisi herättänyt mielikuvia tai tunteita. He myös pitivät musiikista vähemmän. Mikäli ostokokemus oli ollut miellyttävä, myös musiikkiin liitettiin miellyttäviä asioita. Asiakkaat, jotka olivat olleet vain ostamassa tiettyä tuotetta, suhtautuivat musiikkiin kaikkein negatiivisimmin. Shoppailijat ja missiolla olevat suhtautuivat musiikkiin vastaavasti positiivisimmin. fi
dc.format.extent 132
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Musiikin vaikutus kuluttajan tunteisiin, ostoaikomuksiin ja käytökseen H&M myymälässä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword Kuluttajan käyttäytyminen
dc.subject.keyword myymäläympäristö
dc.subject.keyword musiikki
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201205231718
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon myymälät
dc.subject.helecon shops
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon vaatteet
dc.subject.helecon clothes
dc.subject.helecon myynti
dc.subject.helecon sales
dc.subject.helecon musiikki
dc.subject.helecon music
dc.subject.helecon viihde
dc.subject.helecon entertainment
dc.subject.helecon tunteet
dc.subject.helecon emotions
dc.subject.helecon psykologia
dc.subject.helecon psychology
dc.ethesisid 12792
dc.date.dateaccepted 2012-03-07
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 12792


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse