Brändijohtaminen ja brändipääoman mittaaminen: kehittäminen ja edellytykset - Case -tutkimus

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Kaitala, Jouni
dc.date.accessioned 2012-05-16T01:30:39Z
dc.date.available 2012-05-16T01:30:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3512
dc.description.abstract BRÄNDIJOHTAMINEN JA BRÄNDIPÄÄOMAN MITTAAMINEN: KEHITTÄMINEN JA EDELLYTYKSET – Case -tutkimus TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielma tarkastelee brändijohtamista ja brändipääoman mittaamista johdon laskentatoimen ja päätöksenteon tukemisen näkökulmasta. Työn teoriaosuuden tavoitteena on rakentaa markkinoinnin ja johdon laskentatoimen kirjallisuuden avulla perusteltu viitekehys brändipääoman mittaamisen järjestämiselle. Empiirinen osa puolestaan tutkii ja analysoi rakennetun viitekehyksen avulla työn kohdeyrityksen brändijohtamista ja sen kehittämistä sekä brändipääoman mittaamisen edellytyksiä, ja pyrkii myös toimenpidesuosituksen laatimiseen. LÄHDEAINEISTO Tutkimuksen teoreettinen perusta on johdon laskentatoimen brändijohtamista ja sen tukemista koskevaa mittaamista käsittelevässä kirjallisuudessa sekä markkinoinnin brändipääomaa ja suorituskyvyn mittaamista käsittelevässä kirjallisuudessa. Empiirisen lähdeaineiston muodostavat tutkielmaa varten kohdeyrityksessä tehdyt teemahaastattelut, vapaamuotoiset keskustelut sekä yrityksen sisäisen materiaali ja ulkoiset tietolähteet. TULOKSET Tutkimus osaltaan selvensi brändijohtamisen ja brändipääoman mittaamisen laajaa kenttää tarkastelemalla brändipääoman mittaamista laajemmin kuin markkinointi tai laskentatoimi perinteisesti. Työ näkee brändipääoman mittaamisen strategisista, suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävistä lähtökohdista kontekstisidonnaisena räätälin työnä, joka edellyttää mm. kaikkien brändipääomaketjun ulottuvuuksien mittaamista, brändijohtamisen prosessin mallittamista sekä moniulotteista mittaristonäkökulmaa. Työn tuloksena syntyi lisäksi toimenpidesuositus kohdeyrityksen brändijohtamisen kehittämiseen. fi
dc.format.extent 90
dc.language.iso fi en
dc.title Brändijohtaminen ja brändipääoman mittaaminen: kehittäminen ja edellytykset - Case -tutkimus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword Brändijohtaminen
dc.subject.keyword brändipääoma
dc.subject.keyword suorituskyvyn mittaaminen
dc.subject.keyword markkinointi
dc.subject.keyword mittaristo
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201205171716
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon brandit
dc.subject.helecon brands
dc.subject.helecon aineeton omaisuus
dc.subject.helecon immaterial property
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon mittarit
dc.subject.helecon ratings
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.ethesisid 12790
dc.date.dateaccepted 2012-05-08
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account