Diskursiivinen analyysi luomuruoasta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Jatkola, Maija
dc.date.accessioned 2012-05-16T01:30:38Z
dc.date.available 2012-05-16T01:30:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3511
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Tutkielman tavoitteet Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää miten kuluttajat ammentavat luomuruoan markkinapaikkaa rakentavista keskusteluista omassa puheessaan ja miten luomun olemassaoloa oikeutetaan näissä diskursseissa. Lähdeaineisto Tutkielman teoreettisessa osassa käytettiin olemassa olevaa tutkimusta luomuruokadiskursseja rakentavista aiheista. Tässä keskityttiin luomuun liitettävistä mielikuvista ja asenteista, ja luomun kulutuksesta tehtyihin tutkimuksiin. Pääasiassa apuna käytettiin artikkeleiden ja kirjallisuuden tarjoamaa lähdeaineistoa, minkä lisäksi aihetta tarkasteltiin osittain myös internetistä löytyvän blogikirjoituksen ja kahden eri radiohaastattelun kautta. Tutkimusmenetelmät Tutkimukseni empiirisessä osassa hyödynnettiin laadullista tutkimusotetta. Tämän aineiston keräämisessä hyödynsin puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joita toteutin kolmetoista kappaletta. Haastateltaviksi valittiin luomuruoan kuluttajia, jotka kertoivat käyttävänsä ainakin joitain luomutuotteita vähintään viikoittain. Haastateltavat rekrytoitiin omien kontaktien ja sosiaalisen median luomu-yhteisöjen kautta. Keskeiset tutkimustulokset Tutkimukseni perusteella luomuruoan kuluttajat ammentavat neljästä yhteiskunnassamme vallitsevasta luomuruokadiskurssista puhuessaan itse luomusta ja sen kulutuksesta. Nämä neljä teemaa eli diskurssia ovat tutkimukseni perusteella turvallisuus/vaarallisuus (alateemoinaan puhtaus/epäpuhtaus, terveellisyys/epäterveellisyys, luotettavuus/epäluotettavuus), trendikkyys/tavanomaisuus (alateemoinaan kulinarismi/valmisruoka, korkea elintaso/matala elintaso, kaupunkilaisuus/maalaisuus), elämän säilyttäminen/maapallon tuhoaminen (alateemoinaan lasten tulevaisuuden turvaaminen/lasten tulevaisuuden heikentäminen, ympäristöystävällisyys/ympäristön tuhoaminen, eläinten hyvinvointi/eläinten huono kohtelu) ja ihminen/yritysmaailma (alateemoinaan pientuottajien tukeminen/elintarvikejättien suosiminen, valinnan vapaus/ketjuuntunut elintarvikeala). Kuluttajien ammentaessa näistä teemoista, ne myös yhdistyvät toisiinsa. Myös sosiaalisuuden ja kuluttajien identiteetin muovaamisen voidaan katsoa vaikuttavan valittuihin diskursseihin. fi
dc.format.extent 121
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Diskursiivinen analyysi luomuruoasta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing en
dc.contributor.department Markkinoinnin laitos fi
dc.subject.keyword luomuruoka
dc.subject.keyword luomutuotanto
dc.subject.keyword luomun kulutus
dc.subject.keyword diskurssi
dc.subject.keyword diskurssianalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201205171715
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Marketing en
dc.programme.major Markkinointi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon markkinointi
dc.subject.helecon marketing
dc.subject.helecon luomutuotteet
dc.subject.helecon organic farming products
dc.subject.helecon ruoka
dc.subject.helecon food
dc.subject.helecon elintarvikkeet
dc.subject.helecon food stuffs
dc.subject.helecon elintarviketeollisuus
dc.subject.helecon food industry
dc.subject.helecon kuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.helecon consumer behaviour
dc.subject.helecon kulutus
dc.subject.helecon consumption
dc.subject.helecon diskurssianalyysi
dc.subject.helecon discourse analysis
dc.ethesisid 12789
dc.date.dateaccepted 2012-05-11
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account