Arvopapereiden lyhyeksimyynti

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Makkonen, Jannika
dc.date.accessioned 2012-05-16T01:30:38Z
dc.date.available 2012-05-16T01:30:38Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3510
dc.description.abstract Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tiivistelmä Pro Gradu -tutkielma 19. kesäkuuta 2011 Jannika Makkonen ARVOPAPEREIDEN LYHYEKSIMYYNTI TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena on kuvata lyhyeksimyynnin kieltämiseen liittyvää problematiikkaa ja hahmottaa voimassaolevaa lainsäädäntökehikkoa aiheen ympärillä. Lisäksi tavoitteena on kuvata ehdotettuja sääntelytoimenpiteitä ja hahmottaa niiden taustalla olevia syitä sekä valottaa riskejä, joita lyhyeksimyyntiin liittyy. Keskeisessä osassa on myös lyhyeksimyyntiin liittyvien markkinoiden rakenteiden kuvaaminen. Koska lyhyeksimyynti toteutetaan lähes aina arvopaperilainauksen avulla, tutkielmassa hahmotetaan myös arvopaperilainauksen käytäntöjä sekä alalla yleisesti käytettyjä puitesopimuksia. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lyhyeksimyyntiin liittyvät riskit ovat erittäin monitahoisia ja niiden sääntelyyn liittyvä lainsäädännöllinen kehikko on vielä muotoutumassa. Lyhyeksimyynti tarjoaa merkittäviä etuja markkinoille kuten likviditeetin paranemista sekä informaation parempaa välittymistä arvopapereiden hintoihin. Toisaalta katteeton lyhyeksimyynti aiheuttaa muiden kuin markkinatakaajien käsissä huomattavia arvopapereiden toimitushäiriöiden riskejä. Tähän riskiin tulevassa lainsäädännössä on erityisesti kiinnitetty huomiota. Lyhyeksimyynnin sääntelyllä voidaan nähdä olevan suuri merkitys rahoitusmarkkinoiden järjestelmäriskin kannalta. Osakkeiden lainaus-, ja selvitysketjut välittävät rahoitusmarkkinoiden järjestelmää uhkaavat ongelmat nopeasti ympäri maailmaa. Maksuhäiriötilanteissa ongelmien laajeneminen voidaan estää joustavalla osapuolten keskinäisten velvoitteiden nettouttamisella. Nettoutusdirektiivi sekä rahoitusvakuusdirektiivi luovat lainsäädännöllistä turvaa järjstelmäriskiä vastaan mahdollistamalla nopeamman menettelyn konkurssitilanteessa. Arvopaperilainaus mahdollistaa lyhyeksimyynnin ilman merkittävää riskiä toimitushäiriöstä. Arvopaperilainausmarkkinat perustuvat puitesopimuksiin. Nämä kattavat sopimusmallit tuovat etuja molemmille osapuolille. Ne ovat merkittävä riskienhallinnan keino arvopaperilainaussuhteissa niiden sisältäminen purkuun oikeuttavien ehtojen sekä keskinäisten velvoitteiden kuittaamisen mahdollistavien ehtojen vuoksi. AVAINSANAT lyhyeksimyynti, arvopaperilaiunaus, puitesopimukset fi
dc.format.extent 75
dc.language.iso fi en
dc.title Arvopapereiden lyhyeksimyynti fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword lyhyeksimyynti
dc.subject.keyword arvopaperit
dc.subject.keyword arvopaperilainaus
dc.subject.keyword puitesopimukset
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201205171714
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon rahoitus
dc.subject.helecon financing
dc.subject.helecon osakemarkkinat
dc.subject.helecon stock markets
dc.subject.helecon arvopaperimarkkinat
dc.subject.helecon stock exchange markets
dc.subject.helecon sopimukset
dc.subject.helecon contracts
dc.ethesisid 12788
dc.date.dateaccepted 2011-06-16
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account