Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun – Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Rembel, Kristiina
dc.date.accessioned 2012-05-10T01:30:39Z
dc.date.available 2012-05-10T01:30:39Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3505
dc.description.abstract Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tiivistelmä Talouselämän viestinnän pro gradu -tutkielma Kristiina Rembel 10.4.2012 Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun – Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnanta-jabrändäystä Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten rekrytointiprosessi yleisesti raken-tuu yrityksissä ja mikä on kielteisten rekrytointivastausten asema siinä. Lisäksi tavoitteena on vastata siihen, millaista työnantajakuvaa yritykset haluavat v kielteisillä rekrytointivastauksillaan ja miten työnantajakuva ylipäätään liittyy kielteisten rekrytointipäätösten viestimiseen. Tavoitteena on myös analysoida kielteisten rekrytointivastausten sisältöä. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä viittä kielteisten rekrytointivastausten kanssa tekemisissä olevaa henkilöä viidestä eri isosta yrityksestä. Kaikilla kohdeyrityksillä oli tutkimuksen teon aikana käytössään rekrytointijärjestelmä. Haastatteluissa hyödynnettiin teemahaastattelurunkoa. Haastattelumateriaalin analyysissä sovelsin teemoittelua. Teoreettisena viitekehyksenä työssä on työantajabrändäys. Tulokset Kohdeyritysten toimintatavat kielteisten rekrytointipäätösten viestimisessä ovat hyvin lähellä toisiaan. Yhtäläisyyksien suuri määrä johtunee yritysten koon, rakenteen ja rekrytointiprosessien samankaltaisuudesta. Eroja kohdeyritysten kielteisten rekrytointipäätösten viestimiseen toivat toimenpiteet ehkä-ryhmää kohtaan sekä rekrytoivien esimiesten rooli kielteisten rekrytointivastausten lähettämisessä. Jokaisessa kohdeyrityksessä oli enemmän tai vähemmän mietitty kielteisiä rekrytointivastauksia ja moni korosti niiden tärkeyttä myös työnantajakuvan välittämisessä. Kohdeyritysten työnantajabrändäykseen liittyviä toimenpiteitä ovat henkilö-kohtainen tiedotus jo haastatteluissa käyneille hakijoille, ei-valittujen henki-löiden informoiminen massaviestillä, kielteisten rekrytointipäätösten viesti-misen keskittäminen HR-osastoille ja rekrytointijärjestelmän käyttäminen. Avainsanat: kielteiset rekrytointivastaukset, työnantajabrändäys, työnantajakuva, rekrytointiviestintä, rekrytointiprosessi, kielteisten rekrytointipäätösten viestiminen fi
dc.format.extent 95
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Valitettavasti valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun – Tutkimus kielteisistä rekrytointivastauksista osana rekrytointiprosessia ja työnantajabrändäystä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Communication en
dc.contributor.department Viestinnän laitos fi
dc.subject.keyword suomen kieli
dc.subject.keyword finnish language
dc.subject.keyword viestintä
dc.subject.keyword communication
dc.subject.keyword yritykset
dc.subject.keyword companies
dc.subject.keyword työnantajat
dc.subject.keyword employers
dc.subject.keyword työnhaku
dc.subject.keyword job applications
dc.subject.keyword brands
dc.subject.keyword brandit
dc.subject.keyword rekrytointi
dc.subject.keyword recruiting
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201205111709
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Finnish and Communication en
dc.programme.major Suomen kieli ja viestintä fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon suomen kieli
dc.subject.helecon finnish language
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon työnhaku
dc.subject.helecon job applications
dc.subject.helecon rekrytointi
dc.subject.helecon recruiting
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon brandit
dc.subject.helecon brands
dc.subject.helecon imago
dc.subject.helecon image
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.ethesisid 12783
dc.date.dateaccepted 2012-04-05
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account