SVOP-rahaston erien palauttamisen verotus yritysjärjestelyiden jälkeen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Viitala, Tomi
dc.contributor.author Vuorinen, Veli-Jussi
dc.date.accessioned 2018-11-23T17:00:50Z
dc.date.available 2018-11-23T17:00:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34816
dc.description.abstract SVOP-palautusta koskevat tuloverolakiin ja elinkeinoverolakiin lisätyt verolait tulivat voimaan 1.1.2014. Tätä ennen SVOP-palautuksen verokohtelu perustui pitkälti verohallinnon silloiseen ohjeistukseen. Uudet verolait olivat näin ollen toivottuja ja ne vaikuttivat siihen, kuinka SVOP- palautusta verotetaan. Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää, kuinka uusien SVOP-palautusta koskevien verolakien myötä SVOP-palautusta verotetaan sellaisessa tilanteessa, jossa varoja palautetaan sellaisesta SVOP-rahastosta, joka on syntynyt yritysjärjestelyn yhteydessä. Aihe on rajattu koskemaan yritysjärjestelyitä, jotka ovat apporttiehtoisia (osakevaihto ja liiketoimintasiirto) sekä yritysjärjestelyitä, joissa jatkuvuusperiaatteella on ratkaiseva merkitys (sulautuminen ja jakautuminen). Kyseessä on deskriptiivinen tutkimus eli kuvaileva tutkimus. Tutkimuksessa käydään SVOP-palautusta läpi muun muassa eri lakien, eduskunnan hallituksen esitysten sekä kertyneen oikeuskäytännön näkökulmasta. Tutkielman aineistona on siten muun muassa lait, lakiesitykset, oikeuskäytäntö, alan perusteokset sekä asiantuntijoiden julkaisut. Tutkimuskysymyksinä olivat: 1) mikä on nykyisen lain tarkoituksenmukaisuus ja tavoitteet liittyen varojen palauttamiseen sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta sekä 2) mitkä ovat yritysjärjestelytilanteiden seuraukset verovelvollisen kannalta, kun varoja halutaan palauttaa sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta. Verovelvollisen mahdollisuus ennakoida SVOP-palautuksen käsittelyä verotuksessa parantui huomattavasti uusien, SVOP-palautusta koskevien, verolakien myötä. Voidaankin nähdä, että uudet verolait parantavat tämän myötä verovelvollisen oikeusturvaa. Lisäksi uusien veroakien tarkoituksena oli saattaa verolainsäädäntö SVOP-palautuksen osalta samalle tasolle vuonna 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain kanssa. Lakien valmistelussa yritysjärjestelyiden asema jäi kuitenkin erittäin epäselväksi. Yritysjärjestelyiden osalta selvyyttä on jonkin verran tullut vasta viimevuosina julkaistun oikeuskäytännön myötä. Esimerkiksi osakevaihdossa ja liiketoimintasiirrossa tehdyt ja SVOP-rahastoon merkityt apporttisijoitukset voidaan katsoa pääomansijoituksiksi yhtiöön. Sen sijaan esimerkiksi sulautumiseen ja jakautumiseen liittyy edelleen epävarmuustekijöitä, joiden myötä SVOP-palautus voi olla hankalaa yritysjärjestelyn jälkeen. fi
dc.format.extent 69
dc.language.iso fi en
dc.title SVOP-rahaston erien palauttamisen verotus yritysjärjestelyiden jälkeen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword verotus fi
dc.subject.keyword yritysjärjestelyt fi
dc.subject.keyword SVOP fi
dc.subject.keyword pääomanpalautus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201811235837
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Yritysjuridiikka en
dc.location P1 I fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account