Rooleihin perustuvan päätöksentekomallin käyttö Pohjoismaisessa työympäristössa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Lindholm, Katariina
dc.date.accessioned 2012-04-18T01:30:33Z
dc.date.available 2012-04-18T01:30:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3479
dc.description.abstract Tämä on Pro Gradu -tutkielma, jossa käsitellään päätöksentekoa ja päätöksentekomalleja. Tutkielma alkaa kirjallisuuskatsauksella, jossa tutkitaan päätöksentekokirjallisuutta sekä yritysten, että yksittäisen päätöksentekijän näkökulmasta. Lisäksi käydään läpi verkostojen merkitystä päätöksenteossa. Tämän jälkeen tutkielmassa tarkastellaan laadullisena case-tutkimuksena rooleihin perustuvaa päätöksentekomallia nimeltä PACE, ja sitä, miten tätä mallia käytetään monikansallisen yrityksen Pohjoismaisessa yksikössä. Tutkimuksessa selvisi, että yrityksen käyttämä rooleihin perustuva päätöksentekomalli PACE on linjassa aiemman päätöksentekokirjallisuuden kanssa, ja soveltuu rooleiltaan päätöksenteosta aiemmin kirjoitettuihin tilanteisiin ja strategioihin. PACE -mallin käytöstä yrityksessä tuli kuitenkin haastatteluiden perusteella ilmi, että vaikka malli on otettu käyttöön jo vuonna 2008, kaikki henkilöt eivät tienneet mallin olemassaolosta. Ne, jotka mallia olivat käyttäneet, olivat todenneet sen olevan toimiva ja tehokas malli, jota tulisi käyttää enemmänkin. Haastattelututkimuksen perusteella selvisi myös se, että erityisiä vaikeuksia Pohjoismaisen yrityksen päätöksenteossa liittyy sosiaalisten verkostojen puuttumiseen, ja sitä kautta ongelmiin tunnistaa oikeat henkilöt päätöksenteon taustatiedon antajiksi tai päätöksentekijöiksi. Suurimmat esteet yrityksen päätöksenteolle siis löytyivät kyvyttömyydestä havaita oikeat henkilöt päätöksenteon kannalta, sekä PACE -mallin tiedostamattomuus. fi
dc.format.extent 77
dc.language.iso fi en
dc.title Rooleihin perustuvan päätöksentekomallin käyttö Pohjoismaisessa työympäristössa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword päätöksenteko
dc.subject.keyword mallit
dc.subject.keyword Pohjoismaat
dc.subject.keyword roolit
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201204191701
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon päätöksenteko
dc.subject.helecon decision making
dc.subject.helecon mallit
dc.subject.helecon models
dc.subject.helecon Pohjoismaat
dc.subject.helecon Scandinavia
dc.ethesisid 12780
dc.date.dateaccepted 2012-02-16
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12780


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse