Learning Centre

Molecular dynamics simulations of the effect of solvent on PSS/PDADMA polyelectrolyte interactions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sammalkorpi, Maria
dc.contributor.author Leino, Anna
dc.date.accessioned 2018-11-13T13:30:46Z
dc.date.available 2018-11-13T13:30:46Z
dc.date.issued 2018-11-06
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34679
dc.description.abstract Oppositely charged polymers, polyelectrolytes, assemble spontaneously in aqeous solutions forming materials with a broad range of interesting and tunable properties, such as superhydrophobicity. Solvent composition is known to affect the properties of polyelectrolyte assemblies. Water plasticizes these materials, whereas addition of certain organic solvents results in dehydration of the assembly. Solvent also affects thermal softening of polyelectrolyte materials. Although these effects are well-known macroscopicly, the reasons and phenomena behind the solvent effects are not fully resolved. These phenomena are difficult to study by experimental means. Thus, to extend the current knowledge on solvent effects on polyelectrolyte complexes, this study presents molecular dynamics simulations on the effect of ethanol and urea on the interactions of polyelectrolyte complex formed by one PSS chain and one PDADMA chain. 10 wt\% and 30 wt\% ethanol and urea solutions are compared to pure water. The results reveal changes in polyelectrolyte complex hydration shell structure, solvent dynamics and counterion condensation. Urea increases the PSS-PDADMA separation, which implies that it could soften polyelectrolyte assemblies. The results indicate that ethanol could change salt effects on polyelectrolyte complexes. Both ethanol and urea slow down solvent diffusion, which could result in increased solvent stability. This study provides new insights to the effects of solvent structure and dynamics on polyelectrolyte complexes and suggests that both ethanol and urea could be utilized to tune the properties of polyelectrolyte assemblies. en
dc.description.abstract Vastakkaisvaraukselliset polymeerit, polyelektrolyytit, muodostavat vesiliuoksessa spontaanisti materiaaleja, joilla on paljon mielenkiintoisia ja muokattavia ominaisuuksia, mm. superhydrofobisuus. Liuottimen koostumuksen tiedetään vaikuttavan polyelektrolyyttimateriaalien ominaisuuksiin. Vesi pehmentää näitä materiaaleja, kun taas tietyt orgaaniset liuottimet poistavat vettä polyelektrolyyttikomplekseista. Liuotin vaikuttaa myös lämpötilan muutoksen aiheuttamiin faasitransitioihin. Vaikka liuottimen vaikutukset tunnetaan hyvin makroskooppisten ominaisuuksien tasolla, ilmiöiden mikroskooppiset syyt ovat vielä selvittämättä. Kyseisten ilmöiden havainnoiminen on vaikeaa kokeellisin menetelmin. Tämä diplomityö tutkii molekyylidynaamisten simulaatioiden avulla etanolin ja urean vaikutusta yhdestä PSS-ketjusta ja yhdestä PDADMA-ketjusta koostuvan polyelektrolyyttikompleksin vuorovaikutuksille. 10 wt\%:n ja 30 wt\%:n urea- ja etanoliluoksia vertaillaan vesiliuokseen. Tulokset osoittavat, että urea ja etanoli muuttavat polyelektrolyyttikompleksia ympäröivän hydraatiokerroksen rakennetta, sekä liuottimen dynamiikkaa ja vastaionikondensaatiota. Urea loitontaa polyelektrolyyttiketjuja toisistaan. Tulokset siis implikoivat, että urea voisi mahdollisesti pehmentää polyelektrolyyttimateriaaleja. Tulokset osoittavat myös, että etanoli saattaisi muuttaa suolan vaikutusta polyelektrolyyttikompleksiin. Tämä diplomityö avaa uusia näkökulmia liuottimen rooliin polyelektrolyyttikomplekseissa, ja esittää, että sekä etanolia että ureaa voisi hyödyntää polyelektrolyyttimateriaalien ominaisuuksien säätelemiseen. fi
dc.format.extent 68+
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Molecular dynamics simulations of the effect of solvent on PSS/PDADMA polyelectrolyte interactions en
dc.title Molekyylidynaamiset simulaatiot liuottimen vaikutuksesta PSS- ja PDADMA-polyelektrolyyttien vuorovaikutuksiin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword molecular dynamics en
dc.subject.keyword polyelectrolyte en
dc.subject.keyword PSS en
dc.subject.keyword PEM en
dc.subject.keyword polyelectrolyte complex en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201811135716
dc.programme.major Functional Materials fi
dc.programme.mcode CHEM3025 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Franssila, Samuli
dc.programme Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering fi
dc.location PK fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics