Tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssi telekommunikaatiotoimialalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Autio, Hanna
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:24Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:24Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/344
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on ensimmäiseksi selvittää, onko luottoluokituksia määritettäessä tilinpäätöksiin tehtävillä tilinpäätösoikaisuilla vaikutusta telekommunikaatiotoimialan yritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin. Toiseksi tutkimus pyrkii selvittämään, onko yritysten noudattamilla tilinpäätösstandardeilla vaikutusta tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssiin. Lähdeaineisto Lähdeaineisto koostuu 196 telekommunikaatiotoimialalla toimivan yrityksen tilinpäätöstiedoista vuosina 2004–2007. Aineisto sisältää yritysten raportoimat tilinpäätöstiedot sekä luottoluokitusyritys X:n luottoluokituksen määrittämistä varten oikaisemat tilinpäätöstiedot. Aineiston yritykset raportoivat tilinpäätöksensä IFRS-, US GAAP- tai kansallisten tilinpäätösstandardien mukaan. Aineiston käsittely Tutkimuksen institutionaalisen taustan ja kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostettuja hypoteeseja testataan tilastollisen analyysin avulla. Tilastollisena menetelmänä käytetään lineaarista monimuuttujaregressiota. Tilinpäätösinformaation arvorelevanssia tutkittaessa regressiomallina käytetään sovellusta Ohlsonin (1995) lisäarvomallista. Regressioanalyysit suoritetaan sekä raportoidulla että oikaistulla tilinpäätösinformaatiolla, jolloin mallien oikaistuja selitysasteita tarkastelemalla pyritään selvittämään tilinpäätösoikaisujen vaikutus yritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin. Tulokset Tutkimuksen tulokset osoittavat hypoteesien mukaisesti, että luottoluokitusta määritettäessä tehtävät tilinpäätösoikaisut lisäävät telekommunikaatiotoimialan yritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssia. Tulokset osoittavat myös, että tilinpäätösstandardeilla on vaikutusta tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssiin. Tilinpäätösstandardien vaikutus tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssiin kuitenkin poikkeaa ennakoidusta, sillä oikaisujen arvorelevanssi havaitaan suurimmaksi US GAAP-standardien mukaan raportoivien yritysten kohdalla. fi
dc.format.extent 119
dc.language.iso fi en
dc.title Tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssi telekommunikaatiotoimialalla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword tilinpäätösoikaisut
dc.subject.keyword arvorelevanssi
dc.subject.keyword IFRS-standardit
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181256
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilinpäätös
dc.subject.helecon balances of books
dc.subject.helecon standardit
dc.subject.helecon standards
dc.subject.helecon teleoperaattorit
dc.subject.helecon telecommunications industry
dc.ethesisid 12212
dc.date.dateaccepted 2009-12-01
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account