Introducing interaction design in agile software development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tolvanen, Tuomas
dc.contributor.author Gunst, Joakim
dc.date.accessioned 2018-10-24T09:03:45Z
dc.date.available 2018-10-24T09:03:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34444
dc.description.abstract Tämä diplomityö tutkii kysymystä, miten interaktiosuunnittelua voidaan parhaiten ottaa käyttöön ketterässä ohjelmistokehitysprosessissa. Viimeisen vuosikymmenen aikana sekä ketterä ohjelmistokehitys että interaktiosuunnittelu ovat kasvattaneet suosiotaan niistä saatavien hyötyjen ansiosta. Ketterä ohjelmistokehitys lisää projektien näkyvyyttä ja sopeutuvuutta tuottamalla uusia ohjelmistoversioita tiheällä tahdilla, kun taas interaktiosuunnittelu parantaa tuotteiden käytettävyyttä keskittymällä loppukäyttäjien havainnointiin ja ymmärtämiseen. Vaikka molemmissa lähestymistavoissa on yhtäläisyyksiä, on niiden onnistuneessa yhdistämisessä vielä avoimia kysymyksiä. Tutkimus suoritettiin toimintatutkimuksena suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä.Interaktiosuunnittelun ja käytettävyyden nykyistä tilaa analysoitiin ja uusia interaktiosuunnittelukäytäntöjä testattiin projektissa. Testattavat käytännöt sisälsivät iteratiivista paperiprototypointia ennen kehitystä sekä tuotteen käytettävyystestausta. Tietoja kerättiin haastatteluilla ja havainnoinnilla. Tulokset osoittavat, että ohjelmistokehitysprosessissa oli sekä heikkouksia että vahvuuksia liittyen käytettävyyteen ja että uudet interaktiosuunnittelukäytännöt olivat suurimmaksi osaksi mahdollisia ottaa käyttöön onnistuneesti. Tulosten perusteella diplomityö esittää kuusi ehdotettua käytäntöä interaktiosuunnittelun käyttöönottamiseksi tutkitussa yrityksessä. fi
dc.description.abstract This thesis examines the question of how best to introduce interaction design into the agile software development process. During the past decade, both agile software development and interaction design have become increasingly popular due to the various benefits they bestow. Agile software development increases the visibility and adaptability of projects through the frequent delivery of software in small increments, while interaction design improves the usability of products through a focus on observing and understanding end users. Although the two approaches share some similarities, questions remain about how best to integrate them. The research was conducted via action research at a Finnish software company. The current state of interaction design and usability was analysed and new interaction design practices were tested in a project. The tested practices included iterative paper prototyping before development and usability testing of the product. Data was collected through interviews and observation. The results indicate that there were both weaknesses and strengths in the software development process concerning usability and that the new interaction design practices could for the most part be successfully introduced. Based on the results, the thesis presents six recommended practices for introducing interaction design at the company. en
dc.format.extent 92
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.subject.other Computer science en
dc.title Introducing interaction design in agile software development en
dc.title Interaktiosuunnittelun käyttöönotto ketterässä ohjelmistokehityksessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword usability en
dc.subject.keyword agile software development en
dc.subject.keyword interaction design en
dc.subject.keyword paper prototyping en
dc.subject.keyword usability testing en
dc.subject.keyword käytettävyys fi
dc.subject.keyword ketterä ohjelmistokehitys fi
dc.subject.keyword interaktiosuunnittelu fi
dc.subject.keyword käytettävyystestaus fi
dc.subject.keyword paperiprototypointi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201810245507
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Käyttöliittymät ja käytettävyys fi
dc.programme.major Usability and User Interfaces en
dc.programme.mcode T-121
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Nieminen, Marko
dc.date.dateaccepted 2012-03-30


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account